Vertrouwenspersonen

Het Meldpunt Misbruik adviseert kerken om een interne vertrouwens persoon in de kerk aan te stellen. Veel kerken hebben dit advies opgevolgd en hebben 1 a 2 vertrouwenspersonen aangesteld.

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente. De vertrouwenspersoon geeft aandacht aan signalen en maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kan de vertrouwenspersoon fungeren als eerste aanspreekpunt.

Profielschets en instructie

Om kerken te helpen bij het zoeken naar geschikte personen en bij het vaststellen van de taakstelling heeft het Meldpunt een profielschets en een instructie interne vertrouwenspersoon opgesteld.

De rol van het Meldpunt

Wij raden de kerken aan de aanstelling van de IVP per e-mail (info@meldpuntmisbruik.nl) aan het Meldpunt te melden. Wij voorzien de bij het Meldpunt geregistreerde vertrouwenspersonen regelmatig van informatie en bieden hen scholing aan.