Veilig Jeugdwerk

Je moet er niet aan denken

Je moet er niet aan denken: geconfronteerd worden met seksueel misbruik in het jeugdwerk van je gemeente. Misbruik van kinderen en jongeren raakt onze diepste emoties. De kerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen en zeker voor onze jongeren.

Je moet er wel aan denken

Juist daarom willen we samen met u werken aan veiligheid in het jeugdwerk van uw gemeente. Het Meldpunt Misbruik en de jeugdorganisatie CGJO hebben in samenwerking met andere organisaties het stappenplan Veilig Jeugdwerk ontwikkeld. In elf stappen kunt u in de gemeente aan de slag gaan om seksuele veiligheid te bespreken en beleid te maken op dit terrein.

Stappenplan Veilig Jeugdwerk

Het Stappenplan Veilig Jeugdwerk heeft als basis de brochure Veilig Jeugdwerk die u ook in papieren versie kunt bestellen. Bij elke stap wordt verwezen naar documenten die u helpen de stappen uit te voeren. Hieronder kunt u per stap deze documenten als bijlagen bij het stappenplan Veilig Jeugdwerk gratis downloaden. U kunt ook een complete map bestellen: de brochure inclusief alle bijlagen in één map.

Stap 1 Zet het onderwerp op de agenda.

Bijlagen:
Gesprekshandleiding Bewustwording
Werkvorm situatieschetsen

Stap 2 Stel omgangsregels vast.

Bijlagen:
Gesprekshandleiding omgangsregels
Intimiteit-waarligtdegrens
Werkvormen rond omgangsregels-minderjarigen
Tips voor het bespreken en implementeren-omgangsregels
Voorbeeld_omgangsregels
Ter illustratie: Voorbeeld_omgangsafspraken Wilhelminakerk Haarlem

Stap 3 Voer een gedragscode in

Bijlagen:
Model gedragscode.pdf
Model-gedragscode.docx
Toelichting Gedragscode Veilig Jeugdwerk
Voorbeeld clausule wervingstekst en overeenkomst

Stap 4 Maak een risicoanalyse

Bijlagen:
Toelichting risicoanalyse
Schriftelijke-enquetes
Werkvorm_checklistrisicofactoren
Werkvormen-risicofactoren-inventariseren
Werkvorm-klachten-wensenbus
Werkvormen-prioriteitenstellen

Stap 5 Stel een vertrouwenspersoon aan

Bijlagen:
Opbouw 24 augustus 2013
Werkvorm_Dilemmas_en_grenzen-brievenbus

Stap 6 Voer een zorgvuldig aanstellingsbeleid

Bijlagen:
Voorbeeld clausule wervingstekst en overeenkomst (zie ook bijlage bij stap 3)
Voor wie een Verklaring Omtrent Gedrag
Tips_aanstellingsbeleid

Stap 7 Maak melden mogelijk

Bijlagen:
Routekaart voor de Interne Vertrouwens Persoon
Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Deze bijlage verwijst naar het Protocol dat u hier in zijn geheel (33 pagina’s) kunt downloaden.

Stap 8 Informeer de vrijwilligers

Bijlagen:
Voorlichtingsavond Train de vrijwilligers
Gesprekshandleiding bewustwording (zie ook bijlage bij stap 1)

 Stap 9 Veilige omgeving creëren (en behouden)

Bijlagen:
Tips voor het bekendmaken van beleid en vertrouwenspersoon

Stap 10 Maak gebruik van de klachtenregeling

Bijlagen:
Klachtenregeling van de GKv, CGK, NGK en vGKN

Klachtenprocedure HHK

Stap 11 Informeer alle betrokkenen over het preventiebeleid

Bijlagen:
Voorbeeld brochure minderjarigen
Voorbeeldbrochure ouders
Tips voor het bekendmaken van beleid en vertrouwenspersoon (zie ook bijlage bij stap 9)