Voorlichting

Veiligheid in de kerk is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom is het goed om veiligheid in de gemeente regelmatig aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld als onderwerp voor een gemeenteavond, een startavond voor catecheten en jeugdwerkers of als kerkenraad. We helpen u graag bij het invullen van het programma of komen een avond voor u verzorgen. Informeert u naar de mogelijkheden en de voorwaarden!

In gesprek over …

seksualiteit of andere onderwerpen. Wij maken ook graag gebruik van de kennis van andere professionals op het gebied van seksualiteit en het gesprek hierover. Wij verwijzen u bijvoorbeeld naar:
www.salouz.nl, trainer Maria Vermeulen,
www.chris.nl, ondersteuning bij opvoeding en jeugdwerk
www.cgjo.nl, jeugdwerkorganisatie CGJO
Met acteurs van Eduscènes kom je makkelijk met elkaar in gesprek over dit kwetsbare onderwerp.

Folders

Het Meldpunt heeft folders, flyers en posters ter beschikking voor de kerken. Dit materiaal bevat informatie over (preventie van) seksueel misbruik en het Meldpunt Misbruik. U kunt dit materiaal aanvragen via: info@meldpuntmisbruik.nl.

Literatuur

Rondom het onderwerp seksueel misbruik en meer specifiek misbruik en de rol van de kerk is een aantal boeken verschenen. De volgende literatuur kan je helpen je inzicht in deze problematiek te vergroten:

Wat wij kunnen doen, Sarina Brons – van der Wekken e.a. Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik. ISBN 9789023950141 Uitgeverij Boekencentrum

Geschonden lichaam, R. Ganzevoort en A. Veerman Alleen tweedehands verkrijgbaar of gratis te downloaden op: http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/2000_Geschonden_lichaam.pdf

Ontredderd, A. Veerman ISBN 90 2391997 1 Boekencentrum Zoetermeer

Verraden vertrouwen,  J. C. Borst ISBN 9085294803, Uitgeverij Meinema Zoetermeer

Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken, Christiane van den Berg-Seiffert Onderzoek naar de relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers. ISBN 9023970373, uitgeverij Boekencentrum.

Breek de stilte, Onderzoeksrapport van Henrieke Groenwold. Onderzoek naar factoren die het spreken door slachtoffers belemmeren. Dit rapport is hier te downloaden.

Tot ik weer vliegen kan…, S. Zomer Als pdf bestand aan te vragen op: http://www.sigridzomer.webs.com/