Jaarverslag

Jaarverslag 2017

De maatschappelijke discussie over misbruik en grensoverschrijdend gedrag die zijn startpunt vond in de #Metoo heeft ook effect op het aantal meldingen en adviesvragen bij het Meldpunt. In 2017 steeg het aantal meldingen en adviesvragen ten opzichte van 2016 van 81 naar 101, dat is een toename van 25%. Er waren 11 meldingen en 3 klachten over situaties van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was.

Het Jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2016

De cijfers in het jaarverslag 2016 laten een forse stijging zien. In totaal heeft het Meldpunt in 2016 in 79 situaties advies en begeleiding gegeven. Dit is een stijging is ten opzichte van 2015, toen in totaal 53 meldingen en adviesvragen binnen kwamen. Het Meldpunt ontving 10 meldingen van misbruik waarbij een kerkelijke functionaris was betrokken. Het aantal adviesvragen nam sterk toe, bij 62 situaties werd het Meldpunt ingeschakeld. Vanuit de kerken kwam 7 maal het verzoek om mee te denken bij situaties die zorgelijk zijn en mogelijk onveilig zouden kunnen worden.

Jaarverslag 2015

In 2015 zijn bij het Meldpunt acht meldingen over seksueel misbruik in kerkelijke relaties binnen gekomen. In 42 situaties is advies ingewonnen bij het Meldpunt. Deze adviesvragen betreffen met name vragen rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen waarbij geen sprake is van een kerkelijke relatie.

Lees hier het jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014

Het aantal bij het Meldpunt aangesloten kerken is gestegen door de toetreding van de Hersteld Hervormde Kerk en de voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarmee komt het aantal deelnemende kerken op vijf. Het stappenplan Veilig Jeugdwerk is aan de kerken gepresenteerd.

Lees hier het jaarverslag 2014 (PDF)

Jaarverslag 2013

Het aantal contacten tussen het Meldpunt en de kerken groeit. Er zijn ook intensieve begeleidingstrajecten van slachtoffers en hun (kerkelijke) omgeving. De rol van de gemeentebegeleider is van belang om te voorkomen dat situaties van misbruik in de doofpot verdwijnen of leiden tot langdurige conflicten in de kerk. Veel kerken maken serieus werk van preventie en stellen Interne Vertrouwenspersonen aan.

Lees hier het jaarverslag 2013 (PDF)

Jaarverslag 2012

Steeds meer slachtoffers en kerkenraden weten de weg naar het Meldpunt te vinden. In 2012 is weer veel werk verricht en er zijn verschillende initiatieven ontplooid. Blijvende steun en gebed vanuit de kerken maken het mogelijk dat de medewerkers van het Meldpunt er voor de kerken kunnen zijn wanneer dat nodig is.

Lees hier het jaarverslag 2012 (PDF).

Jaarverslag 2011

In het jaarverslag 2011 maakt het Meldpunt Misbruik melding van de aanstelling van ruim 150 interne vertrouwenspersonen in de drie bij het Meldpunt aangesloten gereformeerde kerken. Het Meldpunt trekt daaruit de conclusie dat de belangstelling voor preventie toeneemt in de kerken. In het jaarverslag treft u ook de rapportage van het aantal klachten, meldingen en adviesvragen over de preiode 2007 tot 2011.

Lees hier het jaarverslag 2011 (PDF).