Downloads

Regels in de kerk

In de kerk zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid in de kerk, preventie en een adequate afhandeling van klachten. Daarvoor zijn diverse documenten opgesteld die u hieronder kunt downloaden.

 

Documenten bij een vermoeden, melding of klacht

Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties

U kunt het protocol van de CGK, de GKv, de NGK en de vGKN downloaden.
U kunt het protocol van de HHK downloaden.

Klachtenregelingen

Klachtenregeling van de GKv, CGK, NGK en vGKNK
Klachtenregeling HHK

Na een uitspraak van de klachtencommissie

Door de CGK, GKV en NGK  is de Handreiking voor kerkenraden en de bijlagen opgesteld.

 

Documenten preventie activiteiten

Gedrags- en beroepscodes

Gedragscode CGK
Gedragscode GKv
Gedragscode NGK
Gedragscode vGKN

Vertrouwenspersoon (IVP)

Profielschets
Instructie interne vertrouwenspersoon
Cursus voor Interne Vertrouwenspersoon
Communicatieplan Veiligheid, verantwoordelijkheid van iedereen
Plan van aanpak Veilig Jeugd Werk
Informatie gemeentegids
Powerpoint presentatie

Folders

Het Meldpunt heeft folders, flyers en posters ter beschikking voor de kerken. Dit materiaal bevat informatie over (preventie van) seksueel misbruik en het Meldpunt Misbruik. U kunt dit materiaal aanvragen via: info@meldpuntmisbruik.nl.

Materiaal bij themazondagen

Dit materiaal is door de kerken aangedragen:

Huiskringtool: Hoe ben je met elkaar een veilige gemeente?

Kidsclub: verwerking een veilige gemeente

Gesprekspunten gemeente themazondag: Bergrede en #Me Too