Aandacht voor gezinnen

In deze bijzondere en intensieve tijd waarin scholen, kerken, sportclubs en andere voorzieningen gesloten of beperkt geopend zijn, komt er heel wat op het bordje van onze gezinnen te liggen. Respect voor alle gezinnen!  Gezinnen kunnen door deze situatie ook onder druk komen te staan. Door Veilig Thuis en andere organisaties zijn hier al zorgen over geuit. Het is ook goed als we in de kerk daar ook oog voor hebben. Onze preventieactiviteiten zijn erop gericht om veiligheid te borgen voor kwetsbare mensen in de kerk. In deze tijd is het goed om alert te zijn op signalen van kwetsbare gezinnen. Met elkaar willen we een veilige kerk zijn voor jong en oud.

Wat de rol van vertrouwenspersonen betreft: uit ervaring weten we dat ook op het gebied van incest of grensoverschrijdend gedrag er vragen bij vertrouwenspersonen terecht komen. Het kan goed zijn je hierop voor te bereiden. We willen je in dat verband wijzen op de podcast van het Reformatorisch Dagblad en enkele informatieve websites:

Op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vind je informatie van de Rijksoverheid over kinder-,partner- en ouderenmishandeling. Een website met informatie, advies en diverse verhelderende filmpjes.

Naast de Rijksoverheid heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een programma ontwikkeld: Geweld hoort nergens thuis. Je vindt op de site informatie en een aantal filmpjes.

Boekentip
Recent is een informatief en praktisch boek verschenen, getiteld ‘Dicht bij huis’ van Iva Bicanic en Richard Korver. De subtitel van dit boek is: Hoe steun je een kind na seksueel misbruik? Het boek geeft op juridisch en psychologisch terrein veel informatie voor omstanders van kinderen die misbruikt zijn (ouders, leerkracht, vertrouwenspersoon). Aanbevolen!

Tenslotte: we blijven beschikbaar voor kerken en vertrouwenspersonen en denken in actuele situaties graag met jullie mee.