Boek voor omstanders misbruik

Het boek is bedoeld voor mensen die in hun familie, in de kerk of op school te maken hebben met seksueel misbruik. En voor hen die voorbereid willen zijn op het moment dat zij daarmee geconfronteerd worden. Verschillende auteurs werken mee aan deze uitgave. Sarina Brons levert een bijdrage vanuit haar werk als GZ-psycholoog waar ze regelmatig te maken heeft met cliënten die seksueel misbruikt zijn, Ineke van Dongen schrijft vanuit haar ervaring bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties en Berna van der Zouwen is betrokken vanuit haar werk bij het Reformatorisch Meldpunt www.ikmeldhet.nl.

Het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Boekencentrum.