Gedragscode

Kerkelijke functionarissen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het zuiver houden van de relatie met gemeenteleden. Het is dan ook belangrijk dat zij de gedragsregels kennen zodat zij de veiligheid voor pastoranten en zichzelf kunnen bewaken. Alle drie aan het Meldpunt verbonden kerkgenootschappen hebben gedragscodes opgesteld.

Deze codes zijn hier te downloaden:

Gedragscode CGK

Gedragscode GKv

Gedragscode NGK