Enquête in de kerken

Enquête CGK, GKv en NGK

Deputaten en Commissie Meldpunt Misbruik in de CGK, GKv en NGK hebben onder hun kerken een enquête gehouden. Ruim 300 kerken uit de CGK, GKv, en NGK gaven gehoor aan de oproep een enquête in te vullen. De enquête was met name gericht op de vragen: Hoe bewust wordt omgegaan met het thema seksueel misbruik en hoe staat het ervoor met de preventie? Hieronder een paar resultaten, observaties en tips op een rijtje!

Wat valt op

In de meeste kerken zijn vertrouwenspersonen (IVP) aanwezig en actief! Het verlangen een veilige kerk te zijn wordt breed gedragen en er blijkt er een geweldige inzet van veel vrijwilligers!

 • Er veel waardering is voor het werk van het Meldpunt!
 • De meeste vertrouwenspersonen worden via hun jaarboekje of kerkblad voorgesteld aan de gemeente. Het aantal gemeenten waarin de IVP’er persoonlijk voorgesteld wordt ligt een stuk lager.
 • Ongeveer 85% van de gemeenten GKv en NGK beschikt over een vertrouwenspersoon; bij de CGK is dit 75%.
 • Tussen de 80 en 85% van de IVP’ers heeft een vorm van toerusting gehad, waarvan de meerderheid bij het Meldpunt. De toerustingscursussen lopen zo goed, dat ze soms zelfs vol zitten!

Verbeterpunten die Deputaten en Commissie aanbevelen:

 • Groei is er nog mogelijk waar het gaat om de wijze waarop de IVP’er actief is en een plaats in de gemeente inneemt. Geef de IVP-er een gezicht, er is meer dan alleen een aanstelling nodig. Stimuleer de IVP-er gebruik te maken van de toerustingsmogelijkheden!
 • Tussen de 40 en 60% van de kerken heeft nog geen posters of flyers van het Meldpunt in de kerk. Een kleine moeite, maar een grote stap! Het aanbod van het Meldpunt wordt hierdoor zichtbaar. Op de Toerustingsdag van 2 november a.s. liggen flyers, folders en posters voor je klaar, maar je kunt ze natuurlijk ook bestellen via het Meldpunt!

Hulp gezocht

De enquête leverde ook waardevolle informatie op over waar nog vragen liggen en welke hulp er nog wel gebruikt kan worden.

 • Kleine kerken worstelen met de aanstelling van een IVP’er. Is er wel een onafhankelijke IVP’er te vinden? De mogelijkheid om de samenwerking met een andere gemeente te zoeken mag nog meer aandacht krijgen. Misschien kun jij als vertrouwenspersoon ook iets voor een omliggende gemeente betekenen?
 • Men is redelijk op de hoogte van de protocollen en gedragscodes, maar de weg naar de praktijk ervan laat zich niet altijd gemakkelijk vinden. Korte en bondige informatie hierover is het meest gewenst!
 • Er is een grote behoefte aan bruikbaar voorlichtingsmateriaal voor bijvoorbeeld catechisatie of gemeentelijke bijeenkomsten. Deputaten en Commissie willen graag op zoek naar relevant materiaal, en jou vervolgens natuurlijk ook laten weten waar dat te vinden is!

Goede tips

Tot slot komen er ook waardevolle tips en aanbevelingen uit zo’n enquête naar voren. We geven er graag een paar door, misschien kun je er je voordeel mee doen.

 • Gebruik wekelijks of maandelijks de beamsheets om de gemeente blijvend op de hoogte te houden van het Meldpunt en de vertrouwenspersoon (ze zijn hier te downloaden)
 • Plaats op de website van de kerk een verwijzing naar het Meldpunt en meld daar de gegevens de vertrouwenspersoon. Of mogelijk zelfs in de church-app!
 • Neem eens een interview met de IPV’er (inclusief foto) op in het kerkblad
 • Kies in overleg met de kerkenraad ‘Een veilige kerk’ als jaarthema, of organiseer van tijd tot tijd een themadienst. Tips vind je natuurlijk ook op de website van het Meldpunt.
 • Neem het werk van het Meldpunt en de vertrouwenspersonen mee in de voorbede van de gemeente, ook dat stimuleert de bekendheid, betrokkenheid en openheid

Het was mooi en verhelderend om een breder beeld te krijgen van wat er leeft en gebeurt in de kerken. Dankbaarheid is er voor het vele werk wat verzet wordt, en tevens nieuwe input om aan de slag te gaan om het Meldpunt en onze kerkelijke gemeenten te dienen!

Veel dank voor ieders bijdrage en inzet!

Commissie/deputaten Meldpunt