Evaluatieformulier toerustingsdag 2021 ‘Horen zien en spreken’

Wij vragen je de onderdelen een rapportcijfer te geven tussen 1 en 10, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden. In de ruimte onderaan de pagina kan je eventueel je beoordeling toelichten en een tip geven voor een volgende Toerustingsdag.

Ik waardeer genoemde onderdelen met het volgende cijfer: