Evaluatieformulier

Het Meldpunt Misbruik hecht veel waarde aan jouw oordeel over onze training IVP. Mede aan de hand van tevredenheidsmetingen willen we de training en het materiaal regelmatig evalueren. Jouw reactie helpt ons onze kwaliteit verder te verbeteren.

Wij vragen je de genoemde onderdelen een waarderingscijfer te geven tussen 1 en 10, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden. Je kunt dit eenvoudig doen door het cijfer in te vullen na de vraag. Toelichting op de waardering en overige op- en aanmerkingen kun je onderaan kwijt.