Familieleden

Maak je je zorgen over een familielid omdat er (mogelijk) misbruik in zijn/haar leven speelt? Of sta je een familielid bij dat te maken heeft (gehad) met misbruik in de kerk? Dan is deze pagina voor jou.

Misbruik in de kerk

Wanneer misbruik in de kerk plaatsvindt, is dit heel heftig voor mensen. Het heeft gevolgen voor het geloofsleven, het vertrouwen dat het slachtoffer heeft in anderen, het lichaam, het zelfbeeld, etc. Als familielid kun je soms vermoedens hebben dat iemand misbruikt werd, of je kunt door iemand in vertrouwen genomen zijn dat er misbruik heeft plaatsgevonden. Het is heel logisch dat dit ook bij jou heel veel losmaakt en dat het veel vragen oproept.

Je kunt met het Meldpunt Misbruik bellen als je vermoedens hebt dat iemand in je familie wordt misbruikt in de kerk. Samen kijken we dan naar de signalen en bedenken we welke stap nu gezet kan worden.

Je kunt het Meldpunt Misbruik ook bellen als je weet hebt van misbruik in de kerk, maar niet goed weet wat je hiermee moet.

Wist je trouwens dat bijna elke gemeente inmiddels ook een interne vertrouwenspersoon heeft? Kijk eens op de website, in de gemeenteapp of in het kerkblaadje om erachter te komen wie dit in jouw gemeente is. Mogelijk kan de interne vertrouwenspersoon je heel goed helpen! Heb je toch hulp van het Meldpunt Misbruik nodig? Bel dan 06-81 08 01 17.

Misbruik in het gezin

Misbruik komt ook in gezinnen voor, ook in kerkelijke gezinnen. Daarnaast worden kinderen soms op andere manieren mishandeld. Je kunt altijd even sparren met de vertrouwenspersoon van het meldpunt, maar je kunt met signalen of feiten ook anoniem bellen met Veilig Thuis. Zij kunnen je heel goed adviseren over wat je moet doen. Natuurlijk kun je ook te rade gaan bij je interne vertrouwenspersoon (zie hierboven).

Misbruik in een andere organisatie

Het kan zijn dat je vermoedens hebt van misbruik in een andere organisatie of dat iemand je hierover in vertrouwen heeft genomen. Het is in dat geval het beste om te sparren met de vertrouwenspersoon van deze organisatie of met de politie.