Gemeentebegeleiding

Seksueel misbruik in een kerkelijke relatie heeft grote gevolgen voor het slachtoffer, de dader en de gemeente.

Om de gevolgen voor de gemeente, maar ook voor het slachtoffer, de dader en hun directe omgeving, zo goed mogelijk te overzien en zoveel mogelijk te beperken, raden wij u met klem aan een gemeentebegeleider in te schakelen. Tijdens gesprekken met een van de medewerkers van het Meldpunt kan dit advies bij u neergelegd worden. Ook de interne vertrouwenspersoon van uw kan dit adviseren. We vragen u dit serieus te nemen. We nemen u mee in een aantal veelgestelde vragen:

Wanneer kan een gemeentebegeleider ingeschakeld worden?

U kunt een gemeentebegeleider inschakelen in de volgende situaties:

 • Er heeft seksueel misbruik plaatsgevonden in een kerkelijke relatie
 • Er gaan geruchten over seksueel misbruik in een kerkelijke relatie
 • Het seksueel misbruik van een kerkelijk functionaris komt naar buiten (en veroorzaakt onrust, of kan onrust gaan veroorzaken)
 • Er wordt handelen van de kerkenraad verwacht in een situatie van misbruik

Waarom is het inschakelen van een gemeentebegeleider zo belangrijk?

Een gemeentebegeleider is opgeleid om het proces te begeleiden. Deze persoon staat buiten uw gemeente. Dit maakt dat de gemeentebegeleider een open blik heeft. Een gemeentebegeleider heeft daarnaast al meerdere situaties van misbruik in de gemeente meegemaakt, waardoor hij weet welke gevolgen bepaalde keuzes kunnen hebben. De gemeentebegeleider weet hoe groepsdynamiek werkt en weet hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.

De gemeentebegeleider kan onbevooroordeeld advies geven en een proces uitstippelen. Dit is voor een kerkenraad onmogelijk, omdat deze altijd betrokken partij is en dicht op de situatie zit.

Wat doet een gemeentebegeleider?

De gemeentebegeleider heeft een aantal taken. De gemeentebegeleider….

 • kan dienen als sparringspartner voor de kerkenraad
 • brengt het probleem in kaart
 • geeft advies over het proces
 • bewaakt het proces (o.a. door een stuurgroep aan te stellen)
 • coördineert samen met de stuurgroep de juiste zorg voor alle betrokkenen
 • geeft advies over communicatie in en buiten de gemeente

De taken zullen per situatie verschillen. Daarom zal altijd eerst een inleidend gesprek worden gevoerd waarin de verwachtingen van beide kanten worden besproken. Soms is één gesprek voldoende, soms volgt een langdurig proces. In het eerste gesprek worden hier afspraken over gemaakt.

Kan er alleen een gemeentebegeleider worden ingeschakeld bij seksueel misbruik in een kerkelijke relatie?

In principe wel. Echter: soms is een situatie van misbruik binnen bijvoorbeeld huiselijke kring zo complex en heeft het zoveel impact op de gemeente dat ook in deze situaties een gemeentebegeleider geadviseerd wordt. Overleg met de medewerkers van het Meldpunt of dit voor de bij u spelende situatie geldt.

Wie kan een gemeentebegeleider aanvragen?

Een gemeentebegeleider kan alleen worden aangevraagd door de kerkenraad. Hiervoor kan één kerkenraadslid contact opnemen met het Meldpunt.
Een gemeentebegeleider kan alleen worden aangevraagd door een aan het Meldpunt Misbruik verbonden gemeente.

Hoe kan ik een gemeentebegeleider aanvragen?

Een gemeentebegeleider wordt aangevraagd bij het Meldpunt Misbruik. Dit kan op twee manieren:

 1. U belt met coördinator Marianne Bronsveld (06 200 544 52) en vraagt de gemeentebegeleider telefonisch aan.
 2. U mailt naar coördinator Marianne Bronsveld (info@meldpuntmisbruik.nl) met de vraag voor een gemeentebegeleider. Mogelijk belt de coördinator u op, om af te tasten welke gemeentebegeleider het beste past in deze situatie (zie hieronder)

Bij het aanvragen van een gemeentebegeleider is het nodig dat uw naam, gemeente, telefoonnummer en mailadres aan de gemeentebegeleider mag worden doorgegeven. Wanneer u voor optie twee gekozen hebt, vermeldt u deze alvast in uw mail.

Hoe zorgt het Meldpunt voor een gemeentebegeleider die past bij onze gemeente?

Er is een aantal gemeentebegeleiders aangesloten bij het Meldpunt Misbruik. Deze zijn lid van de verschillende aangesloten kerkgenootschappen. Zij hebben allemaal een opleiding gevolgd om gemeentebegeleider te worden.
De gemeentebegleiders wonen verspreid over het land.

De coördinator kijkt welke gemeentebegeleider op korte termijn beschikbaar is. Daarnaast kijkt de coördinator welke gemeentebegeleider verstand heeft van de bij u spelende problematiek en thuis is in uw kerkgenootschap. Soms is het juist wenselijk iemand van een ander kerkgenootschap hiervoor te benaderen. De gemeentebegeleiders zijn allemaal geschoold om in alle aangesloten kerkgenootschappen te werken. De gemeentebegeleider beslist vervolgens of deze situatie passend is bij de eigen expertise.

Hoeveel kost een gemeentebegeleider?

Gemeentebegeleiders zetten zich pro Deo in voor de gemeentes. Zij zullen alleen gemaakte kosten declareren (denk aan reiskosten, printkosten, etc.)

Onder wiens verantwoordelijkheid staat een gemeentebegeleider?

De gemeentebegeleiders worden door de commissies seksueel misbruik van de aangesloten kerken benoemd. Zij worden toegerust door en volgen intervisie bij het Meldpunt Misbruik.

Wanneer zij bij een situatie betrokken raken, gaan zij een contract aan met de kerkenraad. De kerkenraad is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de adviezen.

Klik hier voor een voorbeeldcontract dat door de kerkgenootschappen is opgesteld.