Gemeenteleden

Als gemeentelid heb je soms zorgen over het handelen van een kerkelijk functionaris. Het kan ook zo zijn dat je signalen opvangt of dat een ander gemeentelid jou in vertrouwen neemt over misbruik dat heeft plaatsgevonden.

Signalen van seksueel misbruik

Het kan zijn dat je signalen opvangt dat iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont, of dat iemand een ander misbruikt. Deze signalen mag je delen met de vertrouwenspersoon van het Meldpunt (06 81 08 01 17) of met de interne vertrouwenspersoon. Deze kan dan samen met jou kijken wat nu moet gebeuren.

Signalen van machtsmisbruik

Het kan zijn dat je signalen opvangt van machtsmisbruik. Ook deze signalen mag je delen met de vertrouwenspersoon van het Meldpunt (06 81 08 01 17) of met de interne vertrouwenspersoon. Deze kan dan samen met jou kijken wat nu moet gebeuren.

Zie je dat er een onveilige sfeer heerst in (een deel van) de gemeente? Bespreek dit dan met de interne vertrouwenspersoon.

In vertrouwen genomen…

Iemand heeft je in vertrouwen genomen over misbruik dat heeft plaatsgevonden. Dit is waarschijnlijk een grote stap geweest voor het slachtoffer. Het slachtoffer heeft je iets in vertrouwen verteld. Meestal is het vertrouwen van slachtoffers al meerdere keren gebroken. Ga dus zorgvuldig om met de situatie.

Geef de ander complimenten over dat hij of zij bij je gekomen is. Laat de ander vertellen en luister zonder oordeel. Elk mens heeft de neiging opmerkingen te maken die voor het slachtoffer als een beschuldiging overkomen. Pas hiermee op. Maak duidelijk dat je graag wilt kijken wat de volgende stap is.

De volgende stap kan zijn:

  • Jullie spreken samen met de interne vertrouwenspersoon
  • Jullie spreken samen met de politie
  • Jullie spreken samen met iemand uit de kerkenraad
  • Jullie spreken met de vertrouwenspersoon van het Meldpunt (06 81 08 01 17)

Deze stappen kunnen ook gezet worden door het slachtoffer zelf. Pas ervoor op om zelf stappen te zetten. Het slachtoffer moet de leiding houden.

De interne vertrouwenspersoon

De meeste gemeenten hebben een vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft als het goed is een training gevolgd waardoor deze persoon goed weet welke stappen gezet kunnen worden. Benader deze persoon als je advies wilt. Ga niet zomaar handelen, dit kan het vertrouwen van het slachtoffer breken.