Impressieverslag Toerustingsdag 2016

Na een gezamenlijke start met een inleiding van Ineke van Dongen volgde een indrukwekkende theatrale presentatie van Paulien Haakma en Eva Pantelakis.

Toerustingsdagen kenmerken zich door toerusting in kleine groepen. Er valt ook deze dag veel te leren over gespreksvoering en je eigen rol daarbij, de roos van Leary. In één van de workshops vertelt een gemeentebegeleider, Bert Houwen, meer over het proces in de gemeente nadat misbruik bekend is geworden. Bij de workshop preventie presenteerden twee teams zeer bruikbare methodes om het onderwerp bespreek te maken voor jong en oud.

Twee bruikbare tips lichten we eruit:

  1. Maak voor de jongste kinderen pictogrammen van de gedragsregels. Inspiratie nodig? rop.woesthoff@gmail.com
  2. Maak gebruik van interactief toneel van de toneelgroep Eduscenes om het onderwerp misbruik beter bespreekbaar te maken: eduscenes@hotmail.com

Tenslotte: de Toerustingsdag is door de deelnemers gewaardeerd met een 8. Hartelijk dank allemaal!