Jaarverslag 2018

Enkele aandachtspunten uit het jaarverslag 2018

Het aantal meldingen en adviesvragen is gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 is via het Meldpunt eenmaal een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Er zijn elf situaties gemeld van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was. Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar pagina 7 van het Jaarverslag 2018 dat u hier kunt downloaden.

Opmerkelijk is het groeiend aantal vertrouwenspersonen die in de kerken zijn aangesteld. In 2017 stonden 468 vertrouwenspersonen geregistreerd bij het Meldpunt. In 2018 is dat aantal uitgegroeid tot 639 personen, een toename van meer dan 35%. Het Meldpunt heeft elfmaal een training gegeven aan in totaal 115 vertrouwenspersonen.