Meldpunt Misbruik op synode GKv

Op vrijdag 10 maart bezocht het Meldpunt de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In haar inleiding verzocht het Meldpunt de kerken met klem ruimte te geven aan slachtoffers: ‘Wij doen een dringend beroep op de kerken consequenties te verbinden aan uitspraken van de klachtencommissie, de rechtbank of na bekentenissen van de dader.’ Het Meldpunt verwees hierbij naar een onderzoek van Christiane van den Berg onder 17 vrouwen die te maken hadden met seksueel misbruik in een kerkelijke relatie. Uit dat onderzoek blijkt dat alle 17 vrouwen de geloofsgemeenschap waartoe zij behoorden hebben verlaten.

Lees ook de persberichten in het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.