Meldpunt signaleert grotere betrokkenheid kerken

Het aantal contacten met het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties vertoont een stijgende lijn. Dit blijkt uit het jaarverslag 2013 dat door het Meldpunt is gepresenteerd. In 2013 weten zowel kerken als slachtoffers van seksueel misbruik in kerkelijke relaties het Meldpunt steeds beter te vinden. De contacten met het Meldpunt variëren van eenmalige contacten tot langdurige begeleiding van slachtoffers.
Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke- de Vrijgemaakte- en de Nederlands Gereformeerde kerken.

Meldingen

In 2013 heeft het Meldpunt achtmaal een melding ontvangen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Eén van deze meldingen heeft geleid tot een klacht. Om diverse redenen leidt niet elke melding tot een klacht. Als een kerk zelf adequaat optreedt als er sprake is van een melding van misbruik en recht doet aan slachtoffer en dader, wordt meestal van een gang naar de klachtencommissie afgezien. Ook kan een slachtoffer de gang naar een klachtencommissie als te emotioneel en extra belastend ervaren. Betreft de melding een minderjarige, dan adviseert het Meldpunt altijd om aangifte te doen bij de politie.

Adviesvragen

Het Meldpunt constateert een groeiend aantal adviesvragen in 2013. Naast advies rondom nazorg en herstel wordt het Meldpunt in toenemende mate ingeschakeld bij situaties waarbij sprake is van incest of misbruik in niet-kerkelijke relaties.

Preventie

Het aantal kerken, verbonden aan het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties, dat werk maakt van veiligheid in de kerk, neemt toe. In 2013 groeit het aantal bij het Meldpunt geregistreerde interne vertrouwenspersonen van 176 naar 275. De taak van de vertrouwenspersoon is op initiatief van het Meldpunt uitgebreid met preventieactiviteiten. Het Stappenplan Veilig Jeugdwerk, een preventieprogramma voor verbetering van de veiligheid in de kerken, is in februari 2014 aan de kerken gepresenteerd.