Presentatieavond Veilig Jeugdwerk

Je moet er niet aan denken: geconfronteerd worden met seksueel misbruik in het jeugdwerk van je gemeente. Misbruik van kinderen en jongeren raakt onze diepste emoties. De kerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen en zeker voor onze jongeren.

Je moet er wel aan denken

Juist daarom willen we samen met u werken aan veiligheid in het jeugdwerk van uw gemeente. Het Meldpunt Misbruik en de jeugdorganisatie CGJO hebben in samenwerking met andere organisaties het stappenplan Veilig Jeugdwerk ontwikkeld. In elf stappen kunt u in de gemeente aan de slag gaan om seksuele veiligheid te bespreken en beleid te maken op dit terrein.

Presentatieavond Veilig jeugdwerk

Wij nodigen u van harte uit voor een presentatie van dit stappenplan. In vier regio’s worden presentatieavonden georganiseerd op de volgende data:

10-02-2014      TUA, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn
11-02-2014      Wilhelminakerk, Gedempte Oude Gracht 61, 2011 GM Haarlem
13-02-2014      Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230, 3315 KW Dordrecht
18-02-2014      Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, 9721 PE Groningen

Aanmelden

Programma downloaden

 

Programma
20.00    Opening
20.15    Misbruik en de gevolgen voor de gemeente
20.40    Introductie Veilig Jeugdwerk
21.00    Workshop naar keuze
22.00    Afsluiting

Workshops

Workshop 1
Praten en bespreken: Bespreek het onderwerp seksueel gedrag met kinderen en jongeren op een bij de leeftijd passende manier. (Stap 5 Veilig Jeugdwerk)
Doelgroep: jeugdwerkers / catecheten

Workshop 2
Stel omgangsregels vast. (Stap 2 Veilig Jeugdwerk)
Doelgroep: Interne Vertrouwenspersonen

Workshop 3
Seksueel misbruik, de systemen, gevolgen en de noodzaak van preventie (Stap 8 Veilig Jeugdwerk)
Doelgroep: kerkenraden.

Voor wie?
Deze uitnodiging geldt voor de kerkenraden, Interne Vertrouwenspersonen en jeugdwerkers/catecheten van de CGK, GKv en NGK. Wij verzoeken u dan ook om deze uitnodiging door te sturen aan en aan te bevelen bij uw gemeenteleden die met deze taken zijn belast.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. De avonden zijn gratis toegankelijk voor alle deelnemers. Alle aanwezige kerken ontvangen op de presentatieavond twee exemplaren van het stappenplan Veilig Jeugdwerk.

Wij hopen u op één van de avonden te ontmoeten.

Ad Heystek, gemeentebegeleider Meldpunt Misbruik
Reinier Sanders, bureaucoördinator en kinderwerker CGJO
Ineke van Dongen, preventiemedewerker Meldpunt Misbruik