Preventieplan Een Veilige Kerk

De kerk dient een veilige plaats te zijn voor iedereen. Met het nieuwe preventieplan Een Veilige Kerk kan elke gemeente werken aan veiligheid. Dit compacte stappenplan bestaat uit zes stappen met bij elke stap functionele en doelgerichte werkvormen en documenten.

Veilig Jeugdwerk

Het stappenplan Een veilige kerk vervangt het oude Stappenplan Veilig Jeugdwerk dat in februari 2014 aan de kerken is aangeboden. We hebben in het nieuwe stappenplan een aantal wijzigingen aangebracht.

  • We hebben het stappenplan ”ingedikt” en het teruggevoerd tot zes stappen.
  • We hebben een aantal onderdelen weggelaten zoals de doelgroep analyse en het uitgebreide communicatieplan.
  • We hebben het Stappenplan Een veilige kerk uitgebreid met werkvormen en informatie over de veilige omgang met volwassenen.

Wij zijn van mening dat het nieuwe Stappenplan een goede stap vooruit is gelet op de haalbaarheid van de preventie activiteiten. Naar onze mening kan elke gemeente hiermee goed aan de slag.