Privacyreglement

Het Meldpunt Misbruik vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig met je gegevens om. In dit privacyreglement lees je hoe wij omgaan met de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.