Privacyreglement

Privacyverklaring m.b.t. meldingen, klachten en adviesvragen

Het Meldpunt Misbruik vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig met je gegevens om. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met de gegevens van mensen die misbruik melden, klacht indienen of een adviesvraag stellen.

Privacyverklaring voor kerken(raden) en vertrouwenspersonen

Ook voor kerkenraadsleden en vertrouwenspersonen die op andere wijze met het Meldpunt Misbruik in aanraking komen vinden wij privacy erg belangrijk. In dit privacyreglement lees je hoe wij omgaan met de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.