Professionals

Als professional ben je altijd welkom om contact op te nemen om te sparren over een situatie. Wij geven dan advies over de mogelijkheden die er voor jouw cliënt zijn binnen de kerk. We bespreken met welke dingen de cliënt rekening moet houden en op welke wijze wij van betekenis kunnen zijn voor de cliënt.

De naam van de cliënt hoeft hierbij niet genoemd te worden. Het is voor het advies dat wij geven prettig als wij weten bij welk kerkgenootschap het slachtoffer aangesloten is (bij voorkeur horen we in welk kerkgenootschap het misbruik heeft plaatsgevonden), maar dit is geen harde eis.

Het Meldpunt Misbruik is geen zorgverlener, die therapie verzorgt. Het Meldpunt Misbruik is er om naast een slachtoffer te staan, wanneer hij of zij stappen zet binnen de kerk. Daarnaast is het Meldpunt Misbruik er om advies te geven wanneer een slachtoffer twijfelt of hij of zij wel of geen stappen wil zetten.

Klik hier voor de taken/niet-taken van het Meldpunt Misbruik.