Protocol

Als een gemeente wordt geconfronteerd met seksueel misbruik in kerkelijke relaties kan een zeer complexe situatie ontstaan. Het protocol biedt houvast om een weg te vinden in de vaak buitengewoon gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen.
U kunt het protocol van de CGK, de GKv, de NGK en de vGKN hier downloaden.
U kunt het protocol van de HHK hier downloaden.

Kerken die misbruik willen melden of begeleiding willen bij stappen die ondernomen moeten worden begeleiden wij bij het gebruik van het protocol en het inroepen van een gemeentebegeleider. Neemt u daarvoor contact met ons op.