Toerusting kerkenraad

Seksueel misbruik en machtsmisbruik zijn hardnekkige problemen, die een specialistische aanpak vragen. Veel kerkenraden vinden het moeilijk om met deze problematiek om te gaan en in bijna elke kerk zitten wel mensen die geloven (en/of hopen) dat misbruik bij hen in de kerk niet voorkomt.

Het Meldpunt Misbruik biedt toerusting aan gemeenten, alle kerkelijk functionarissen, maar ook aan kerkenraden.
Dit kan door middel van een voorlichtingsavond, maar ook door bijvoorbeeld een programmaonderdeel in te vullen op een heidag of op een ander moment.

Misbruik komt helaas veel voor, maar er zijn manieren om misbruik te voorkomen. Een aantal daarvan is:

  • Goede informatie ontvangen over misbruik
  • Een sfeer van feedback binnen een team
  • Tastbare preventiemiddelen zoals een VOG of gedragscode
  • Gesprek over misbruik en onrecht

Als het misbruik wel plaatsvindt en gemeld wordt, het belangrijk dat de kerkenraad weet hoe hij met dit misbruik moet omgaan. Ook dit kan worden besproken tijdens een voorlichtingsmoment.

Heeft uw of jouw kerkenraad behoefte aan een moment van voorlichting en bezinning rond dit onderwerp? Bel of mail met coördinator Marianne Bronsveld (06 200 544 52, info@meldpuntmisbruik.nl).

Enkele dingen die u/jij moet weten:

  1. Wij geven de voorlichting altijd op locatie. De vragende gemeente zorgt voor een locatie (met beamer en geluid, behalve bij uitzonderingen. In dat geval graag even overleggen).
  2. De kosten zijn €350,- . Dit is inclusief reiskosten. Dit bedrag moet zijn goedgekeurd door de kerkenraad.
  3. De voorlichting kan worden aangevraagd door vertrouwenspersonen of kerkenraden.
  4. De datum wordt in overleg afgesproken met het Meldpunt.
  5. Ongeveer twee weken voor de afgesproken datum wordt ongeveer een half uur per telefoon of videobellen voorbesproken wat de verwachtingen voor het voorlichtingsmoment zijn. Op deze manier kan de inhoud worden afgestemd op de gemeente.
  6. Een voorlichtingsmoment duurt ten minste 1.5 uur, maar bij voorkeur 2-2.5 uur.

Toerusting door andere partijen

Stichting Veilige Kerk organiseert, in samenwerking met het Meldpunt Misbruik, een landelijke conferentie in Veenendaal. Deze conferentie is bedoeld voor kerkleiders. Een uitstekende gelegenheid voor de kerkenraad om zich te verdiepen in dit onderwerp en een start te maken aan preventie in de gemeente. U/jij zult naar huis gaan met nieuwe ideeën en handvatten.