Veel reacties bij het Meldpunt

Het persbericht over de onthulling van een oude misbruikzaak in één van de bij het Meldpunt aangesloten kerken heeft veel losgemaakt. Bij het Meldpunt zoeken tientallen mensen contact met uiteenlopende vragen en verzoeken om ondersteuning. Het persbericht waarin misbruik van minderjarige jongens van dertig jaar geleden werd gemeld, werkte als een trigger, zowel binnen als buiten de kerken: ouderen die voor het eerst gaan spreken over misbruik in hun kindertijd, mensen uit de omgeving van slachtoffers die zich afvragen of zij in het verleden wel goed hebben gehandeld. Kerken melden zich met adviesvragen, vertrouwenspersonen vragen begeleiding bij verhalen die bij hen gemeld worden. En er komt oud zeer naar boven van slachtoffers die zich niet gehoord hebben gevoeld. Gevoelens van onmacht, verdriet én tegelijk soms ook opluchting: eindelijk kan ik erover praten!

Praat erover!
Het Meldpunt blijft bereikbaar voor meldingen en adviesvragen van slachtoffers, mensen uit hun omgeving en kerken. Ook nu blijkt weer hoe belangrijk het is om te praten over misbruik, ook al is het lang geleden. We willen slachtoffers stimuleren de drempel over te komen. Naar ons toe of naar iemand die ze vertrouwen, zodat er geholpen kan worden.

Het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties
Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. Wij geven advies en, indien gewenst, begeleiding naar de klachtencommissie. Ook voor andere vragen over misbruik kunt u ons bereiken. Wij kijken samen met u wat er nodig is en verwijzen u eventueel door.

Contactgegevens vertrouwenspersoon: 06 810 801 17 of per e-mail aan: Christien de Ruyter: c.deruyter@meldpuntmisbruik.nl