vGKN sluit aan bij Meldpunt Misbruik

Synodepreases Bijleveld: “Bij het schuilen onder de vleugels van de HEERE hoort immers dat ieder veilig is. Er mag in de kerk geen sprake zijn van misbruik. Wanneer dit toch voorkomt, is het zaak dat er recht gedaan wordt aan het slachtoffer. De beste manier om misbruik te voorkomen is preventie en het Meldpunt voorziet in beide. De vGKN zijn dankbaar dat zij met ingang van heden aangesloten zijn bij dit Meldpunt.”

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties is opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. In december 2014 is ook de HHK aangesloten bij het Meldpunt.