VOG voor vrijwilligers

VOG aanvragen voelt nog onwennig voor kerken.

Het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers in de kerken die werken met kwetsbare personen lijkt nog in de kinderschoenen te staan. Reden voor de Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties van de GKV en NGK om de kerken aan te schrijven hier werk van te maken.

De Commissie schrijft o.a.: ‘Als Commissie zijn wij van mening dat binnen de kerkelijke gemeenten om een VOG gevraagd behoort te worden. Het kunnen overleggen van een VOG is een stukje van het preventiebeleid in de gemeente. Het aanvragen van een VOG is een algemeen erkend verschijnsel in de samenleving en kan goed door de kerk gebruikt worden.

In het Nederlands Dagblad van zaterdag 23 oktober j.l. verscheen een dubbelinterview met het Steunpunt Kerkenwerk en het Meldpunt Misbruik. Lees het interview hier.

Meer informatie over het aanvragen van een VOG leest u op onze website.