Wat gebeurt er als ik contact opneem met het Meldpunt Misbruik?

Hieronder vind je een uitleg over wat er gebeurt als je contact opneemt met ons. Wat kun je verwachten?

Stap 1: het eerste contact

Fijn dat je contact opneemt. Hier is moed voor nodig, wat goed dat je je verhaal vertelt! 

Je neemt contact op via de telefoon  

Aan de telefoon luisteren we naar je verhaal. Degene aan de telefoon zal je vragen stellen om je te helpen het verhaal goed te vertellen, en om het verhaal zo goed mogelijk te begrijpen.  
Je mag hierbij je naam en kerk noemen, maar dit hoeft niet.  
Het kerkgenootschap hebben we waarschijnlijk wel nodig, Dat komt omdat de vervolgstappen per kerk verschillend kunnen zijn.  

Degene aan de telefoon vraagt je wat je zelf graag zou willen bereiken. Alles gaat op jouw tempo. Jij hebt de regie.  
Samen kijken jullie of dat wat jij wilt bereiken ook mogelijk is. Vaak wel, soms denk je samen verder en kom je tot een doel dat passend is.  

Degene aan de telefoon legt je uit wat je kunt doen. Meestal zijn er verschillende mogelijkheden. (zie hieronder).   

Je kunt nu nadenken over wat je wilt. Meestal maken jullie daarom een vervolgafspraak.  

Bel: 06 81080117

Je neemt contact op via e-mail 

Wanneer je mailt, zal de vertrouwenspersoon je terug mailen. Vaak zal zij je de vraag stellen of ze met je kan bellen. Dit helpt namelijk om je het beste advies te geven. Als je dit wilt, maken jullie hiervoor een afspraak (en is het vervolg zoals hierboven). Als je dit niet ziet zitten, zal ze per mail je vraag beantwoorden. Als er onduidelijkheden zijn, zal ze verduidelijking vragen. Anders geeft ze antwoord op je vraag.  

Mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Je vult het formulier op de website in 

Wanneer je het formulier op de website invult, kan je kiezen of je gebeld wilt worden of gemaild wilt worden. Het is daarom belangrijk dat je contactgegevens invult. Daarna gaat het verder zoals bij het bellen/mailen hierboven.  

Stap 2: Welke routes kun je lopen? 

Er zijn vaak verschillende mogelijkheden. De vertrouwenspersoon zal advies geven in vijf verschillende richtingen:  

  1. Je wilt alleen je verhaal kwijt  
  1. Je kunt aangifte doen  
  1. Je kunt stappen zetten in de kerk 
  1. Je hebt passende hulp nodig 
  1. Een andere organisatie kan je beter helpen 

Welke van deze richtingen geadviseerd wordt, hangt af van je verhaal en je hulpvraag. Soms wordt advies gegeven in meerdere richtingen.  

Stap 2.1. Je wilt alleen je verhaal kwijt 

Je mag ons bellen, ook als je niet wilt dat er stappen gezet worden. In dat geval luisteren we naar je verhaal. Dit kan heel erg opluchten. Soms besluit je dan later toch stappen te zetten, maar dat hoeft niet.  

Stap 2.2 Je kunt aangifte doen   

Soms is er sprake van een strafbaar feit. Dan zal het Meldpunt je adviseren aangifte te doen. We kijken samen naar wat er komt kijken bij een aangifte en of je dit ziet zitten. We kijken naar de gevolgen van een aangifte en of je hier zelf klaar voor bent. Daarnaast kijken we naar je netwerk. Soms zijn er mensen in je omgeving die je kunnen helpen bij het doen van de aangifte.  

Stap 2.3 Je kunt stappen zetten in de kerk  

Als je belt omdat er iets gebeurd is in de kerk, kijken we samen of er stappen mogelijk zijn in je kerk. We kijken welke vertrouwenspersoon er is in je eigen gemeente en of deze persoon je kan helpen. De vertrouwenspersoon van het Meldpunt zal je vertellen welke verschillende stappen er zijn in de kerk. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:  

  • Praten met de interne vertrouwenspersoon  
  • Melding doen bij de kerkenraad  
  • Klacht indienen via de klachtencommisie (gereformeerde kerken)/ het Regionaal College van Opzicht (RCO – HHK)  
  • Andere mogelijkheden…  

Deze adviezen zijn altijd afhankelijk van wat je ons vertelt. We wegen samen de ernst en de omvang van wat er gebeurd is.  

Stap 2.4 Je hebt passende hulp nodig 

Degene aan de telefoon zal je altijd vragen of je hulpverlening hebt. We geloven namelijk dat goede hulp noodzakelijk is en dat het belangrijk is dat je niet alleen staat. Het Meldpunt wil je helpen met het vinden van de juiste hulpverlening in je buurt. Je kunt dan denken aan je huisarts of psychologische hulpverlening. Soms is er een pastoraal werker in je gemeente die naar je kan luisteren.  

Stap 2.5 Een andere organisatie kan je beter helpen 

Als Meldpunt Misbruik zijn we er voornamelijk voor misbruik in de kerk. Dit is ons specialisme. Een andere organisatie is weer gespecialiseerd in andere problemen. Daarom verwijzen we door naar andere organisaties als dat nodig is. We kijken dan samen met jou of er stappen binnen de kerk nodig zijn, maar kijken ook welke organisatie of hulpverlening je het beste kan helpen.