De kerk een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Toerustingsdag 2018 ‘Een kijkje achter de schermen’

Rondom het onderwerp seksueel misbruik zijn veel organisaties actief: politie, justitie, Advies en Meldpunt Veilig Thuis, organisaties voor dadertherapie. Op deze toerustingsdag geven we jullie in diverse workshops een kijkje achter de schermen.

Jaarverslag 2017

Het aantal meldingen en adviesvragen bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties is in 2017 met 25% gestegen. U leest dit in het Jaarverslag 2017.

Nieuw aanbod cursus vertrouwenspersonen

Met de cursus voor vertrouwenspersonen kan je goed voorbereid aan je taak als vertrouwenspersoon beginnen. Dit najaar wordt de cursus op vier locaties gegeven. Meer info vind je hier.

„Boodschap #MeToo-campagne voor mannen: Let op jezelf!”

Ongewenste intimiteiten, seksistische opmerkingen, verkrachting. Menige vrouw kan erover meepraten, ook in christelijke kring. Welke lessen kunnen christenmannen trekken uit de stroom aan #MeToo-verhalen? Het Reformatorisch Dagblad geeft er aandacht aan.

Cursus Interne Vertrouwenspersonen 2018

De cursus voor vertrouwenspersonen wordt in het voorjaar 2018 gegeven op drie locaties, te weten Assen, Ermelo en Capelle aan den IJssel. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Veel belangstelling voor Toerustingsdag 2017

Met het thema “Aandacht voor het slachtoffer” zaten we midden in de actualiteit. Slachtoffers vragen via #Me Too zelf om aandacht voor het onrecht dat misbruik heet. Op de Toerustingsdag 2017 hebben we ruimte gegeven aan voormalige slachtoffers om hun verhaal te doen. De Toerustingsdag werd bezocht door 150 deelnemers en is beoordeeld met een 8,3.

Me Too

Met de hashtag #MeToo delen duizenden Nederlandse vrouwen hun ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie op sociale media. We juichen het toe, elk initiatief dat zich richt tegen misbruik is welkom.

Boek voor omstanders misbruik

Een belangrijk boek voor omstanders bij seksueel misbruik: ‘Wat wij kunnen doen’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgeverij Boekencentrum. Het is een praktisch boek met handvatten voor situaties van misbruik in gezinnen, scholen en kerken.

Jaarverslag 2016

De cijfers in het jaarverslag 2016 laten een forse stijging zien. In totaal heeft het Meldpunt in 2016 in 79 situaties advies en begeleiding gegeven.

Meldpunt Misbruik op synode GKv

Op vrijdag 10 maart bezocht het Meldpunt de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In haar inleiding verzocht het Meldpunt met klem meer ruimte te geven aan slachtoffers.