Een veilige kerk

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open te zijn. Dat lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt het best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksueel misbruik in kerkelijke relaties door te praten.

Met het Stappenplan ‘Een veilige kerk’ kunt u aan de slag gaan om het werken in de kerk of gemeente veiliger te maken. Zo werken we er samen voor dat de kerk een veilige plaats is en blijft.

Op deze site vindt u informatie en materiaal waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan. Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op.