Stappenplan Een veilige kerk

Een veilige kerk

Veiligheid in de kerk begint met bewustwording van het feit dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in de kerk, ook in jouw gemeente voor kan komen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Tegelijk is veiligheid de verantwoordelijkheid van iedereen. 

Stappenplan Een veilige kerk

Met het Stappenplan Een veilige kerk kan elke gemeente werken aan veiligheid. Het is een compact stappenplan bestaande uit zes stappen met bij elke stap functionele en doelgerichte werkvormen en documenten.

Je kunt het Stappenplan Een veilige kerk hier downloaden. Sla het Stappenplan vervolgens op je eigen computer op om optimaal gebruik te kunnen maken van de interactieve functies in dit document.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onderdeel van het Stappenplan is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen, zoals kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. Het aanvragen van een VOG is per kerkgenootschap geregeld, in overleg met het Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken (CIO).
Link naar aanvragen vanuit NGK.
Link naar aanvragen vanuit CGK
Link naar aanvragen vanuit HHK

Veelgestelde vragen over de VOG

Wat moet ik doen om een VOG aan te vragen?

De rijksoverheid heeft een instructiefilmpje gemaakt hoe je in vijf stappen een VOG kunt regelen voor je vrijwilligers.
Op de website van het Steunpunt Kerkenwerk worden deze vijf stappen verder uitgewerkt.

Zijn VOG’s verplicht in de kerk?

Voor het werk in de kerk geldt geen wettelijke verplichting om een VOG aan te vragen. De kerkenraad kan zelf bepalen of hij iemand voor de uitvoering van een bepaalde functie vraagt een VOG te overleggen. Echter, gelet op het grote belang van veiligheid in de kerk is het advies van de bij het Meldpunt Misbruik aangesloten kerkgenootschappen om voor iedere (vrijwillige) medewerker die direct of indirect met kwetsbare gemeenteleden, kinderen/jongeren te maken krijgt of kan krijgen, een VOG rond zeden aan te vragen.

Wat zijn de kosten van een VOG

Voor vrijwilligers die werken met kwetsbaren kan gratis een VOG worden aangevraagd. Voor betaalde werkers (zoals een kerkelijk werker of andere betaalde kracht) kan geen gratis VOG worden aangevraagd. Hiervoor is alleen een betaalde VOG mogelijk (Kosten rond € 40,-)

Wat zijn de voorwaarden voor een gratis VOG voor vrijwilligers?

U komt als kerk in aanmerking voor gratis VOG’s wanneer:

  • U de VOG aanvraagt voor vrijwilligers;
  • Uw vrijwilligers werken met kwetsbare mensen die op een bepaalde manier afhankelijk van hen zijn (klik hier om meer te lezen);
  • U een actief preventiebeleid heeft in uw kerk (dit maakt u wanneer u het stappenplan Een veilige kerk volgt);
  • Uw vrijwilligers niet op een andere manier een VOG aanleveren in uw kerk (bijvoorbeeld omdat zij betaald werk doen);
  • U eHerkenning heeft of bereid bent om dit aan te vragen. Kosten eHerkenning variëren van 45 euro tot 150 euro, afhankelijk van de duur die wordt gekozen voor de machtiging (klik hier om meer te lezen).