Slachtoffers

Als jij slachtoffer bent of bent geweest van seksueel misbruik is het belangrijk dat je hulp zoekt. Het Meldpunt Misbruik is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik door een kerkelijke functionaris. Op deze site lees je wat het Meldpunt voor jou kan betekenen. Je kunt bij ons je verhaal kwijt, via het formulier, eventueel anoniem, een melding doen of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Wij helpen je, als je dat wilt, een keus te maken bij de stappen die je wel of niet gaat zetten. Neem dus gerust contact met ons op.