Gevolgen voor de gemeente

De gevolgen van misbruik zijn groot. Allereerst voor het slachtoffer, maar ook voor de kerkelijke gemeente. Als binnen een kerkelijke gemeente bekend wordt dat er sprake is van seksueel misbruik door een kerkelijk functionaris, komt de gemeente in een complexe situatie terecht. Allerlei belangen en loyaliteiten kunnen door elkaar gaan spelen. Wie neemt de leiding en wie doet wat? Of, minstens zo belangrijk: wat doen we niet?

De kerkenraad moet in deze situatie duidelijk leiderschap tonen om zoveel mogelijk de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen. Het slachtoffer is niet gebaat bij rondzingende verhalen en de chaos die in de gemeente kan ontstaan. De kerkenraad zal een afweging moeten maken over het al dan niet informeren van de gemeente. Daarbij dient zij, indien mogelijk, rekening te houden met het tempo van het slachtoffer.

Het is raadzaam om bij situaties van misbruik door een kerkelijke functionaris u te laten bijstaan door een gemeentebegeleider. Neem daarvoor contact op met het Meldpunt.