Downloads

Regels in de kerk

In de kerk zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid in de kerk, preventie en een adequate afhandeling van klachten. Daarvoor zijn diverse documenten opgesteld die u hieronder kunt downloaden.

Documenten bij een vermoeden, melding of klacht

Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties

U kunt het protocolvan de CGK, de NGK, vGKN en de DGK(h) downloaden.
U kunt het protocol van de HHK downloaden.

Klachtenregelingen

Klachtenregeling van de CGK, NGK en vGKNK
Klachtenregeling HHK
Brochure Toelichting Klachtenbehandeling HHK

Na een uitspraak van de klachtencommissie

Door de CGK, GKV en NGK  is de Handreiking voor kerkenraden en de bijlagen opgesteld.

Documenten preventie activiteiten

Gedrags- en beroepscodes

Gedragscode CGK
Gedragscode GKv
Gedragscode NGK
Gedragscode vGKN

In november 2022 stelde het SSMKR een gedragscode vast voor vrijwilligers in de kerk. Voor kerkenraden is daarbij ter begeleiding een brief opgesteld.

Vertrouwenspersoon

Profielschets

Instructie interne vertrouwenspersoon

Programma Training Interne Vertrouwenspersoon

Stappenplan Een veilige kerk

Communicatieplan Veiligheid, verantwoordelijkheid van iedereen

Informatie voor gemeentegids of kerkblad

Format jaarplan vertrouwenspersoon

Folders

Het Meldpunt heeft folders, flyers en posters ter beschikking voor de kerken. Dit materiaal bevat informatie over (preventie van) seksueel misbruik en het Meldpunt Misbruik. U kunt dit materiaal aanvragen via: info@meldpuntmisbruik.nl.

Materiaal bij themazondagen

Regelmatig wordt in kerken aandacht gegeven aan het onderwerp Een veilige kerk. Materiaal ter inspiratie vindt u op de pagina Themazondagen.