Voorlichting

Veiligheid in de kerk is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom is het goed om veiligheid in de gemeente regelmatig aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld als onderwerp voor een gemeenteavond, een startavond voor catecheten en jeugdwerkers of als kerkenraad. We helpen je graag bij het invullen van het programma of komen een avond voor u verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarden!

In gesprek over …

seksualiteit of andere onderwerpen. Als je ergens veilig zou moeten zijn, dan wel in de kerk. Tegen zo’n stelling kan je moeilijk iets inbrengen. Wel is de vraag: hoe bereik je optimale veiligheid in jouw gemeente? Veiligheid begint bij openheid. Openheid begint bij ‘open zijn’ en ‘open spreken’. Ga met elkaar in gesprek over het kwetsbare onderwerp: seksueel misbruik en de kerk. Deze Power Point Presentatie Meldpunt Misbruik en de bijbehorende Handreiking geven je handvatten om met diverse doelgroepen in jouw gemeente in gesprek te komen.

Veilige kerk

In het Stappenplan Veiligekerk vind je diverse werkvormen waarmee je zo in je eigen gemeente aan de slag kunt gaan. Op de website veiligekerk.nl vind je veel voorlichtingsmateriaal voor diverse doelgroepen. Maak er gebruik van!

Folders

Het Meldpunt heeft folders, flyers en posters ter beschikking voor de kerken. Dit materiaal bevat informatie over (preventie van) seksueel misbruik en het Meldpunt Misbruik. U kunt dit materiaal aanvragen via: info@meldpuntmisbruik.nl.

Informatie gemeentegids of kerkblad

Het Meldpunt heeft een standaard tekst voor kerkbladen, websites of gemeentegidsen. In dit Word document kan elke plaatselijke gemeente de contactgegevens van de eigen vertrouwenspersoon en eventueel die van een genabuurde gemeente vermelden. Zo kan een slachtoffer zelf een keus maken wie zij / hij in vertrouwen neemt.

Literatuur

Rondom het onderwerp seksueel misbruik en meer specifiek misbruik en de rol van de kerk is een aantal boeken verschenen. De volgende literatuur kan je helpen je inzicht in deze problematiek te vergroten:

Wat wij kunnen doen, Sarina Brons – van der Wekken e.a. Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik. ISBN 9789023950141 Uitgeverij Boekencentrum

Geschonden lichaam, R. Ganzevoort en A. Veerman Alleen tweedehands verkrijgbaar of gratis te downloaden op: http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/2000_Geschonden_lichaam.pdf

Ontredderd, A. Veerman ISBN 90 2391997 1 Boekencentrum Zoetermeer

Verraden vertrouwen,  J. C. Borst ISBN 9085294803, Uitgeverij Meinema Zoetermeer

Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken, Christiane van den Berg-Seiffert Onderzoek naar de relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers. ISBN 9023970373, uitgeverij Boekencentrum.

Breek de stilte, Onderzoeksrapport van Henrieke Groenwold. Onderzoek naar factoren die het spreken door slachtoffers belemmeren. Dit rapport is hier te downloaden.