Giften

Het Meldpunt Misbruik zet zich in voor slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en ontwikkelt preventie activiteiten om misbruik te voorkomen. Vindt u ons werk ook belangrijk? Ondersteun ons met een gift of een jaarlijkse bijdrage op bankrekening NL92RABO0309382130.

logo ANBI

Het Meldpunt Misbruik is een ANBI instelling (RSIN of Lh-nummer 813655043). Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan het Meldpunt Misbruik, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Om deze status te behouden is het Meldpunt Misbruik verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. We doen dat graag!

U kunt deze documenten hieronder downloaden:
Doel en beleidsplan
Beloningsbeleid
Jaarverslag

Giften kunt u overmaken op:

Meldpunt Misbruik
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Bankrekening NL92RABO0309382130, t.n.v. Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik te Veenendaal

KvK nummer 30197434