Veilige crèche

Zeven tips om van jouw kerkcrèche een veilige omgeving te maken

  • Aanstellingsbeleid

Niet iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger bij de crèche is hier geschikt voor. Realiseer je dat en vraag je vooraf af aan welk profiel de crèchemedewerker moet voldoen.
Stel als kerkleiding een gedragscode vast waaraan alle vrijwilligers zich dienen te houden. Maak samen met de crèchemedewerkers omgangsregels en stel praktische instructies op waaraan elke vrijwilliger in de crèche zich dient te houden.  Neem in je aanstellingsbeleid op dat elke crèchemedewerker vanaf 18 jaar de gedragscode moet ondertekenen en een geldige VOG moet kunnen overhandigen.
Pas het aanstellingsbeleid toe op elke vrijwilliger in de crèche, zo behandel je elke vrijwilliger die zich aanmeldt op dezelfde manier. Meewerkende tieners (18-) in de crèche worden op de hoogte gebracht van de omgangsregels en instructies. Volwassenen (18+) zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop.

  • Stel een vertrouwenspersoon aan

Heeft uw gemeente nog geen vertrouwenspersoon, maak hier dan werk van. Introduceer de vertrouwenspersoon bij alle medewerkers van de crèche. Zo weten zij bij wie ze terecht kunnen als zij vragen hebben of signalen opvangen met betrekking tot de veiligheid op de crèche en van de kinderen.

  • Praat erover met de vrijwilligers

Met alle crèchemedewerkers is er jaarlijks een gesprek om terug te blikken en vooruit te kijken. Bespreek daarin ook de praktijk van het naleven van de gedragscode en de omgangsregels. Zo blijven de afspraken onder de aandacht en kan je de omgangsregels eventueel aanscherpen. Bespreek ook met elkaar hoe de ruimte is ervaren om elkaar aan te spreken op het nakomen van de regels. Maak eens een avond vrij voor de werkvorm uit het Stappenplan Veilige Kerk Omgaan met situaties, werkvorm crèche.

  • Praat erover met kinderen

Ga ook met de peuters en kleuters op de crèche in gesprek. Praat met hen op hun niveau over omgaan met elkaar, met hun lijf en wat oké is en wat niet. Het voorleesboekje Nee is oké van het Fonds Slachtofferhulp kan je daarbij welllicht helpen.

  • Praat erover met de gemeente

Veiligheid in de kerk begint met openheid. En openheid ontstaat als er voldoende vertrouwen is. Zo kan je met elkaar ook over kwetsbare onderwerpen als seksueel misbruik spreken. Organiseer een avond over Veilige Kerk. Ga met verschillende doelgroepen in gesprek over bij de doelgroep passende onderwerpen. Gebruik daarbij het Stappenplan Veilige kerk en de werkvormen die je in de verschillende bijlagen in het Stappenplan aantreft.

  • Signalen herkennen

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Daar zal iedereen het mee eens zijn. De realiteit is dat er elk jaar meer dan 100.000 kinderen in Nederland slachtoffer zijn van mishandeling waaronder seksueel misbruik. De meeste kinderen durven hier niet over te praten uit angst of schaamte. Crèchemedewerkers kunnen wellicht signalen opmerken. Vrijwilligers zijn echter geen professionals. Het is uiterst belangrijk ook hier zorgvuldig mee om te gaan. (Zie ook tip 6 Melden van zorgen.)
Bekijk de pagina op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor een overzicht van signalen van kindermishandeling.

  • Melden van zorgen

Zie je signalen die je bezorgd maken? Blijf er niet mee rondlopen maar spreek je zorgen door met b.v. de leiding van de crèche, de vertrouwenspersoon of iemand anders die je in vertrouwen kunt nemen. Welllicht kunnen je zorgen worden weggenomen of kom je samen tot de conclusie dat een vervolgstap nodig is. Bekijk de pagina op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor advies en tips als je je zorgen maakt.