Hulp aan slachtoffers

Als je slachtoffer bent van seksueel misbruik is het belangrijk dat je hulp zoekt. De eerste stap is: erover praten! Je eigen angst, schaamte of schuldgevoel kan zo groot zijn dat het lastig is om erover te beginnen. Ook kun je je nog erg verbonden voelen aan de dader. Of bang zijn dat je niet geloofd wordt. Soms gebruiken daders hun machtspositie om je het zwijgen op te leggen, ze manipuleren je en oefenen druk uit om je te dwingen over het misbruik te zwijgen.

Praat erover!

Om misbruik te laten stoppen is openheid nodig. Zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt. Of neem contact op met de vertrouwenspersoon van het Meldpunt. Dat kan ook anoniem als je dat liever doet. Ook als het misbruik al langer geleden is, is het belangrijk dat je erover spreekt. Openheid is de eerste stap op weg naar heling en genezing.

Hoe kan je ons bereiken?

Telefoon: 06 810 801 17 maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur
(Kan je niet in deze uren? Geen probleem, je mag altijd een belafspraak maken. Daarvoor kun je een mailtje sturen naar het mailadres hieronder of een berichtje inspreken op onze voicemail!)
Mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl.
Via het Meldformulier

Wat kan je van ons verwachten?

Het Meldpunt Misbruik is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik door een kerkelijke functionaris. Wij helpen je, als je dat wilt, een keus te maken bij de stappen die je wel of niet gaat zetten. Je kunt bij ons je verhaal kwijt en, als je dat wilt, hulp krijgen bij het doen van een melding of het indienen van een klacht. De keus is aan jou. We volgen jouw tempo, je hoeft dus niet bang te zijn dat er met je verhaal iets gedaan wordt, zonder dat je het weet.

Melding of klacht?

Als je besluit seksueel misbruik te melden kan een procedure in gang gezet worden. De kerkenraad of een externe deskundige gaat in dit geval een gesprek aan met de beschuldigde. Afhankelijk van dit gesprek volgen er consequenties voor de beschuldigde.

Als je een klacht wilt indienen volg je een formele procedure. De klacht moet schriftelijk ingediend worden bij een speciaal daarvoor samengestelde klachtencommissie. Zo kan recht gedaan worden aan slachtoffers. Immers onafhankelijke deskundigen doen een uitspraak over de situatie en geven de kerken een bindend advies om passende maatregelen te treffen.

Deskundige hulp

De gevolgen van misbruik kunnen groot zijn en veel impact hebben op je leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. Wij kunnen je helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening.