Het Meldpunt

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.

De kerken, verbonden aan het Meldpunt, verklaren dat seksueel misbruik de grens overschrijdt van persoonlijke integriteit en slachtoffers ernstig beschadigt. Seksueel misbruik in kerkelijke relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.

Bij het Meldpunt Misbruik (SMKR) kunnen meldingen van seksueel misbruik gedaan worden door (ex) leden van bovengenoemde kerken. Ook zij die geen lid zijn van deze kerken, maar wel een functioneel contact hebben (gehad) met één van de kerkelijke functionarissen van bovengenoemde kerken kunnen het misbruik melden bij het Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt begeleidt slachtoffers indien gewenst bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Overige meldpunten misbruik in de kerk

Er zijn meerdere kerkelijke meldpunten. Deze meldpunten werken op het gebied van preventie nauw samen. Bij klachten en meldingen geven de meldpunten advies en ondersteuning, gebaseerd op de eigen kerkelijke structuur. Deze meldpunten zijn:

Meldpunt van o.a. de PKN: www.smpr.nl.

Meldpunt R.K. Kerk www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Meldpunt Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM): www.wijzijnsem.nl

Meldpunt GerGem en GerGem in Nederland: Meldpunt seksueel misbruik | Gergeminfo

Misbruik niet-kerkelijke relaties

Het Meldpunt wordt regelmatig benaderd over situaties die plaatsvinden in andere dan kerkelijke relaties. Als misbruik plaatsvindt in het gezin waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn (incest), dan kunt u het beste contact opnemen met www.veiligthuis.nl,  tel. 0800-2000 of met de politie in uw woonplaats.

Als je je zorgen maakt

Maak je je zorgen om een kind, een volwassene of een oudere uit je gemeente, je buurt of je familie? Blijf er niet mee zitten. Je kunt een rol van betekenis spelen als je de juiste stappen zet. Kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Want, ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’
Alle informatie die je nodig hebt rondom (vermoedens van) huiselijk geweld vind je op de site: https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/