Gevolgen voor het slachtoffer

Seksueel misbruik kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer en zowel psychologische als lichamelijke klachten veroorzaken. Gebeurt het misbruik in kerkelijke setting dan heeft dit ook grote gevolgen op geestelijk vlak. Immers de man / de vrouw die je misbruikte sprak ook woorden over God en heeft misschien regelmatig met je gebeden.
Slachtoffers worstelen vaak met de vraag: “Waar was God? Hoe heeft hij het toe kunnen staan?” Veel slachtoffers hebben God op een grote afstand gezet, in de rij van degenen die je niet kunt vertrouwen.

De bijbel spreekt veelvuldig over het gehoorzamen van mensen die over je gesteld zijn, geeft woorden aan de man-vrouw verhouding met nadruk op volgen en gehoorzaamheid. De formulering van het bevestigingsformulier van predikanten en ambtsdragers gebruikt termen als ‘gehoorzamen’ en ‘onderwerpen’. Dit kan het schuldgevoel, de angst om te spreken en de gewetensnood van slachtoffers versterken en hen in de greep van de dader houden.

Het vraagt om fijngevoeligheid, veel geduld en deskundigheid om slachtoffers van seksueel misbruik in kerkelijke setting pastoraal te begeleiden. Naast pastorale begeleiding is professionele hulpverlening noodzakelijk.

Hulpaanbod

Bij het Meldpunt kunnen slachtoffers van seksueel misbruik in kerkelijke relaties hun verhaal kwijt. Wij helpen hen, indien gewenst, bij het maken van de keus het misbruik te melden of een klacht in te dienen. Lees meer informatie bij Hulp aan slachtoffers.