Gevolgen voor de dader

Als misbruik gemeld en bekend of bewezen wordt, heeft dit gevolgen voor de dader. Afhankelijk van de procedure die ingezet is volgt een advies voor supervisie, therapie, afzetting uit het ambt of andere tuchtrechtelijke maatregelen. Is van het misbruik aangifte gedaan bij de politie dan kan justitie tot strafvervolging overgaan.

Een dader heeft veel te verliezen: verlies van ambt, status, positie, relaties. Hij zal mogelijk alles doen om de schuld bij de ander neer te leggen, de feiten te bagatelliseren, te ontkennen of over te stappen op het spreken over schuld en vergeving. Daarmee geeft hij blijk zich niet te kunnen inleven in de gevolgen voor het slachtoffer.

Het is belangrijk dat de dader in therapie gaat. Een dader mist moreel inzicht, heeft vaak een psychisch tekort en een gebrekkig functionerend geweten. Hij compenseert dit gemis door jovialiteit, hulpvaardigheid, geveinsde vriendelijkheid. Door de buitenwereld wordt hij nogal eens gezien als een gerespecteerd mens met een groot sociaal netwerk.

Dit leven met ‘twee gezichten’ en façades is risicovol zowel voor de dader zelf als voor zijn omgeving. Met behulp van gespecialiseerde hulpverlening kan in veel gevallen de dader succesvol behandeld worden.