Vertrouwenspersoon

Het Meldpunt Misbruik adviseert kerken om een Interne Vertrouwens Persoon (IVP) in de kerk aan te stellen. Veel kerken hebben dit advies opgevolgd en hebben 1 a 2 vertrouwenspersonen aangesteld.

Een IVP kan een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente. De IVP geeft als vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de IVP als eerste aanspreekpunt.

De rol van het Meldpunt

Wij raden de kerken aan de aanstelling van de IVP per e-mail (info@meldpuntmisbruik.nl) aan het Meldpunt te melden. Wij voorzien de bij het Meldpunt geregistreerde vertrouwenspersonen regelmatig van informatie en bieden hen scholing aan. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden uitsluitend gebruikt voor nieuwsbrieven met informatie vanuit het Meldpunt (o.a. de toerustingsdag). Ook zijn deze gegevens beschikbaar voor het vormen van regionale netwerken van vertrouwenspersonen.