Een klacht indienen

Een officiële uitspraak kan helpen om duidelijkheid te krijgen over de strafbare feiten en eventueel verdergaand misbruik te stoppen. Je kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de kerk of aangifte doen bij de politie. Gaat het om seksueel misbruik van minderjarigen adviseren wij in de eerste plaats een strafrechtelijke procedure te starten. Immers seksuele handelingen verrichten met minderjarigen tot 16 jaar is strafbaar. Je dient dan het misbruik aan te geven bij de politie.
Het Meldpunt kan je helpen bij het nemen van een beslissing.

Klachtenprocedure

Kies je ervoor om een klacht bij de klachtencommissie in te dienen, dan kan de vertrouwenspersoon van het Meldpunt je daarbij begeleiden. Het indienen van een klacht begint met het schrijven van een verslag. In dit verslag benoem je de feiten die gebeurd zijn, zo mogelijk met bewijzen of verklaringen van derden.  De klachtencommissie moet, om een juiste uitspraak te kunnen doen, over zoveel mogelijk feiten kunnen beschikken. Je stuurt dit verslag (de klacht) vervolgens op naar de klachtencommissie. Na ontvangst van de klacht roept de klachtencommissie zowel diegene die de klacht indient (de zg. klager) als de aangeklaagde, ieder op een apart moment, op voor een hoorzitting. Ook bij de hoorzitting mag je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Uitspraak

Na de hoorzitting doet de klachtencommissie een uitspraak. Daarvan worden alle partijen op de hoogte gebracht: diegene die de klacht heeft ingediend, de aangeklaagde en de betrokken kerkenraad.
Je kunt de klachtenregeling en de beroepsregeling hieronder downloaden.

Downloaden klachtenregelingen

Klachtenregeling CGK, NGK, vGKN
Klachtenprocedure HHK
Toelichting Klachtenbehandeling HHK

Adressen klachtencommissies

Klachtencommissie CGK / NGK / vGKN
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
E-mail: commissiesmkr@gmail.com

Klachtencommissies HHK
Regionale Commissie van Opzicht – Noord
Regionale Commissie van Opzicht – Zuid
p/a Vendelier 51D
3905 PC Veenendaal

Beroepsregeling

Tegen de uitspraak van de klachtencommissie van de CGK, NGK, vGKN kan zowel het slachtoffer als de dader bij de beroepscommissie in beroep gaan. Deze werkwijze vindt u eveneens in de Klachtenregeling van de GKv, CGK, NGK en vGKN

Tegen de uitspraak van de Regionale Commissie van de HHK kan bezwaar gemaakt worden bij de Generale commissie van Opzicht. Deze werkwijze vindt u in de Klachtenprocedure HHK.

De Gereformeerde Gemeente Kampen en de GKv – Capelle ad IJssel-Noord maken gebruik van de klachtenregeling en beroepsregeling van de CGK, NGK & vGKN.