Aan de slag in de kerk

In gesprek gaan over seksualiteit en veiligheid in de gemeente is belangrijk. Maar… hoe doe je dat?

Materiaal om met jongeren, kerkleiding, gemeente, kringen in jouw gemeente aan de slag te gaan vind je op de website van veiligekerk.nl: Aan de slag | Veilige Kerk

Tip: Sluit met een collecte tijdens je dienst aan bij het Meldpunt Misbruik en gebruik deze Powerpointpresentatie.