Klachtencommissie

In geval een misbruiksituatie aan het licht komt en het slachtoffer een klacht indient, hebben de kerken zich verplicht te handelen volgens de klachtenregelingen die door de deelnemende kerken zijn opgesteld.

Downloaden klachtenregelingen

Klachtenregeling van de CGK, NGK en vGKN
Klachtenregeling HHK
Toelichting Klachtenbehandeling HHK

Adres klachtencommissie

Klachtencommissie CGK / NGK / vGKN
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
E-mail: commissiesmkr@gmail.com

Klachtencommissie HHK
Regionale Commissie van Opzicht-Noord
Regionale Commissie van Opzicht-Zuid
p/a Vendelier 51D
3905 PC Veenendaal

De klachtencommissies zijn door de kerkverbanden van de CGK, NGK, vGKN en HHK aangesteld en zijn belast met onderzoek en beoordeling van seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Beroepsregeling

Tegen de uitspraak van de klachtencommissie van de CGK, NGK en vGKN kan zowel het slachtoffer als de dader bij de beroepscommissie in beroep gaan. Deze werkwijze vindt u eveneens in de Klachtenregeling van de CGK, NGK en vGKN.

Tegen de uitspraak van de Regionale Commissie van de HHK kan bezwaar gemaakt worden bij de Generale commissie van Opzicht. Deze werkwijze vindt u in de Klachtenregeling HHK.