Hulp aan kerkenraden

Wat kunt u doen als misbruik bekend wordt?

 1. Neem contact op met het Meldpunt
  Neem in situaties van misbruik in kerkelijke relaties contact op met het Meldpunt Misbruik. Wij helpen u de situatie in kaart te brengen en de juiste stappen te zetten.
 2. Gebruik het Protocol
  Gebruik altijd het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik. Het biedt u houvast bij het vinden van uw weg in de vaak buitengewoon gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen.
  U kunt hier het protocolvan de CGK, NGK, vGKN, en DGK(h) downloaden.
  U kunt hier het protocol van de HHK downloaden.
 3. Stel een externe gemeentebegeleider aan
  Het Meldpunt Misbruik adviseert met klem om u tijdens het hele proces te laten bijstaan door een gemeentebegeleider. Deze gemeentebegeleider, die via het Meldpunt ingeschakeld kan worden, ondersteunt de kerkenraad bij het in kaart brengen van het probleem en bewaakt de processen. Zo wordt voorkomen dat situaties van misbruik in de doofpot verdwijnen of leiden tot langdurige conflicten in de kerk.

Wat kunt u doen na uitspraak van de klachtencommissie?

Na uitspraak dient, indien de klacht gegrond is verklaard, de kerkenraad in beginsel de uitspraak
en het eventueel bijgevoegde advies te volgen. Door de CGK en NGK  is de Handreiking voor kerkenraden en de bijlagen opgesteld.