De kerk een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Mail of bel ons:

mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

mobiel: 06 81080117 (ma-vr van 9-17)

of (anoniem) via onderstaand meldformulier.

Impactoverzicht Mariëtte Hamer

Er speelt veel in onze samenleving rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wekelijks zien we nieuwe voorbeelden in de media, die veel losmaken. Er is steun voor de mensen die zich uitspreken, maar ook angst, onzekerheid en onbegrip. Lees het impactoverzicht van regeringscommissaris Mariëtte Hamer.   

Lees verder »

Blij met aandacht voor machtsmisbruik

Het ND besteedt aandacht aan het onderwerp machtsmisbruik in de kerk (zie o.a. ND 28 november en de podcast Dick en Daniël geloven het wel). Wij als leden van de Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (actief in de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) zijn blij met deze aandacht. Niet voor niets staat het onderwerp machtsmisbruik op de agenda van de kerken. Op ons verzoek heeft de generale synode/landelijke vergadering van 2020 onze commissie de opdracht gegeven na te denken over machtsmisbruik in de kerk en eventueel met voorstellen te komen. We werken eraan om de volgende synode met concrete voorstellen te dienen. Die voorstellen zijn o.a. verbetering van mogelijkheden om machtsmisbruik te melden en een zorgvuldige behandeling van klachten over machtsmisbruik. 

Edgar Kramer, Nieuwleusen 

Dinsdag 6 december 2022 

Lees verder »

Machtsmisbruik in de kerk

Spelen machtssystemen ook een rol in de kerk? Hoe herken je die en hoe voorkom je deze vorm van machtsmisbruik in de kerk? Beluister hier de podcast van het Nederlands Dagblad over dit onderwerp.

Lees verder »

Macht en onmacht bij seksueel misbruik

Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen op 5 november 2022.

Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Recente onthullingen van seksueel misbruik maken dit opnieuw duidelijk. Spelen deze machtssystemen ook een rol in de kerk? Hoe herken je die en hoe voorkom je deze vorm van machtsmisbruik in de kerk?
Seksueel misbruik in kerkelijke context zet ons stil bij de risico’s van misbruik van macht van kerkelijke functies, Bijbelteksten en gebed. Een terugblik op de Toerustingsdag 5 november 2022.

Lees verder »

Vertrouwenspersoon op de kerkvloer

Veel kerken hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Maar wat betekent die functie nu in de praktijk van het gemeenteleven? In het artikel dat eerder verscheen in het Ambtelijk Contact kan je daar meer over lezen.

Lees verder »

Jaarverslag 2021

Aantal meldingen stijgt

In 2021 is 12 maal een melding gedaan van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is. Dat is een stijging van vier meldingen in vergelijking met de cijfers van 2020. Het totaal aantal adviesvragen bleef vrijwel gelijk. Lees het jaarverslag 2021

Lees verder »

Veelgestelde vragen over de VOG

Onderdeel van het Stappenplan Een veilige kerk is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de kerk. Voor kerken is dat een redelijk nieuwe procedure en een vrij onbekend terrein. Een overzicht van veelgestelde vragen en hun antwoorden lees je op de pagina Stappenplan Een Veilige kerk.

Lees verder »

Gezonde aanspreekcultuur

In een omgeving waarin we werken met kwetsbare personen is het belangrijk een open houding naar elkaar te creëren. Dan ontstaat een cultuur waarin we elkaar aan durven spreken op ongewenst gedrag. 

Er zijn echter omstandigheden die een gezonde aanspreekcultuur in de weg staan…

Lees verder »

Recht doen na misbruik

Almatine Leene spreekt op de Toerustingsdag ‘Horen, zien en spreken’ vanuit haar eigen ervaring en vanuit Bijbels perspectief over recht doen in het kader van seksueel misbruik. Recht doen is een belangrijk thema in de Bijbel, maar hoe verhoudt dit zich tot vergeving? En wat vraagt het van ons?  Bekijk hier de lezing.

Lees verder »

VOG’s aanvragen voelt nog onwennig voor kerken

In het Nederlands Dagblad van zaterdag 23 oktober j.l. verscheen een dubbelinterview met het Steunpunt Kerkenwerk en het Meldpunt Misbruik. Lees verder

Lees verder »

Veilige kerkcrèche

We kunnen weer naar de kerk, dank God! Prachtig om elkaar jong en oud weer te ontmoeten. Goede afspraken rondom veiligheid in de kerk blijven belangrijk. Veiligheid in de kerk voor iedereen, maar zeker ook voor de allerkleinsten. We geven zeven tips voor een veilige kerkcrèche.

Lees verder »

Jaarverslag 2020

Fors minder aantal meldingen

Het aantal meldingen van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is en het aantal adviesvragen is fors afgenomen. Onduidelijk is of de afname van het aantal meldingen betekent dat kerken veiliger worden en de preventieactiviteiten daadwerkelijk de veiligheid vergroten. Mogelijk leidt de huidige sociale soberheid tot minder risico op seksueel misbruik vanwege het ontbreken van ontmoetingen in kerken. Een andere verklaring is dat zich evengoed ongewenste situaties hebben voorgedaan, maar het slachtoffers in deze periode van sociale beperkingen ontbreekt aan een veilige omgeving om het gesprek hierover aan te gaan.

Download hier het  Jaarverslag – Meldpunt Misbruik

Lees verder »

Studiemiddag samen door de woestijn

Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken. De #MeToo beweging heeft ons hier nog bewuster van gemaakt. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk?
In een lezing met aansluitend twee workshops naar keuze verkennen we deze vragen en mogelijke antwoorden met elkaar. Een studiemiddag voor: pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek. Deze middag wordt georganiseerd door de CHE in samenwerking met PKN, Veiligekerk.nl, VPSG, Meldpunt Misbruik, SMPR, PTHU en de Raad van Kerken.
Datum: 26 mei, 13.30 uur. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Lees verder »

Webinar 'Leven na seksueel geweld'

Een ontdekkingsreis door de woestijn.

Onlangs werd het programma “Geraldine en de Vrouwen” uitgezonden. Hierin worden zes vrouwen gevolgd die PTSS hebben vanwege seksueel geweld wat zij als kind of recent hebben meegemaakt.
Eén van die vrouwen is Hannah. Zij komt deze middag in het webinar haar ontdekkingsreis vertellen.

Meer info en aanmelding: www.che.nl

Lees verder »

Veiligekerk.nl vergroot slagkracht tegen seksueel misbruik in de kerk

Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties lanceren vandaag het online platform Veiligekerk.nl. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Coördinator Ineke van Dongen: ‘Uniek aan dit project is de samenwerking van uiteenlopende christelijke organisaties. De meldpunten opereren niet langer alleen. Dat is heel krachtig.’ Lees verder

Lees verder »

Verklaring Omtrent Gedrag VOG

Het Meldpunt adviseert de kerken om voor elke vrijwilliger een VOG aan te vragen. Voor vrijwilligers in de kerk kan die in de meeste gevallen gratis worden aangevraagd. Op de website www.gratisvog.nl lees je onder welke voorwaarden en op welke manier de VOG voor kerken aangevraagd kan worden.

Lees verder »

Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag 2019 blijkt dat het aantal meldingen van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is, al een aantal jaren vrijwel stabiel blijft. In 2019 zijn dertien situaties gemeld van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was. Het aantal adviesvragen is opnieuw gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Het aantal vertrouwenspersonen dat in de kerken is aangesteld blijft een stijgende lijn vertonen. In 2019 is dat aantal uitgegroeid tot 702 personen. Het Meldpunt Misbruik heeft zestien trainingen gegeven aan in totaal 193 vertrouwenspersonen.

Lees verder »

Aandacht voor gezinnen

In deze bijzondere en intensieve tijd waarin scholen, kerken, sportclubs en andere voorzieningen gesloten zijn, komt er heel wat op het bordje van onze gezinnen te liggen. Respect voor alle gezinnen!  Gezinnen kunnen door deze situatie ook onder druk komen te staan. Lees hier meer

Lees verder »

Hannelore, het meisje uit de sekte

Bij Uitgeverij Achtbaan is een indrukwekkend boek verschenen over  misbruik in de sekte Gemeente Gods van Sipke Vrieswijk een wereld van manipulatie en macht. Hannelore zat vijftien jaar vast in de sekte totdat zij als tiener werd bevrijd.  Vanaf het moment van haar bevrijding moest zij opnieuw leren leven, weer Hannelore worden in een vrije wereld.

Lees hier haar interview in het Reformatorisch Dagblad.

Lees verder »

Kerk wees open over misbruik

Kerken hoeven externe inmenging rond misbruikonderzoek niet te schuwen. In het Reformatorisch Dagblad neemt de hoofdredactie stelling in rondom een voor sommige kerken gevoelig onderwerp: onderzoek naar misbruik in de kerk door externe deskundigen.

Lees verder »

Campagne Rijksoverheid tegen seksueel misbruik

Eind vorige maand is de rijksoverheid een speciale campagne begonnen om slachtoffers van seksueel misbruik te motiveren dat te melden en hulp te zoeken. Veel slachtoffers durven niet te praten als zij seksueel misbruik hebben meegemaakt. Als je een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt, kan je je daarna bang of verward voelen. Misschien schieten er allerlei gedachten en vragen door je hoofd, maar vind je het lastig om hulp te zoeken.
Je vindt meer informatie op de site:  https://www.watkanmijhelpen.nl/

Lees verder »

Terugblik Toerustingsdag 2019

Toerustingsdag 2019 De kerk een veilige plaats

De Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen vond plaats op 2 november 2019 in Barneveld.
We kijken terug op een volle, leerzame Toerustingsdag met 300 betrokken deelnemers en workshopleiders. Het thema was: ‘De kerk een veilige plaats’ en had als basis het Stappenplan Een veilige kerk. Voor elke stap was een workshop te volgen, zes in totaal. De Toerustingsdag kreeg van de deelnemers een 8,4.
Op deze pagina vind je een korte terugblik en het materiaal dat gebruikt is in de workshops.

Lees verder »

Toerustingsdag Vertrouwenspersonen 2019

Met het thema ‘De kerk een veilige plaats’ heeft het Meldpunt Misbruik de toerustingsdag van zaterdag 2 november j.l. accent gelegd op de noodzaak van preventie. In de kerk spreken over seksueel misbruik is een must. In de bijbel wordt niet gezwegen over misbruik.

Jeroen Sytsma, predikant van de GKv Zwolle benadrukt in zijn lezing het belang van openheid. Hij preekt regelmatig in de kerken naar aanleiding van de tekst uit 2 Samuel 13: Een stille tocht voor Tamar. Lees het verslag van deze dag in het Reformatorisch Dagblad.

Lees verder »

Toerustingsdag vertrouwenspersonen

Op de Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen, op 2 november 2019, spreekt Jeroen Sytsma, predikant, over Openhartig preken over seksueel geweld. Titel van zijn lezing: Een stille tocht voor Tamar.
Informatie en aanmelden via deze link.

Lees verder »

Studiemiddag PThU: Herstel na misbruik

Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk? Samen door de woestijn – pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik.
Datum: 29 oktober in Amsterdam op de PThU. Bedoeld voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek.
Klik hier voor meer informatie.

Lees verder »

Groot Nieuws Radio interviewt gemeentebegeleider

Bij Groot Nieuws Radio is de gemeentebegeleider Bert Houwen aangeschoven. In het interview bij Jorieke spreken ze openhartig door over de gevolgen van seksueel misbruik voor slachtoffers en gemeente. Bert Houwen: “Bij een melding kiezen we expliciet voor het slachtoffer.” Samen benadrukken ze het belang van een veilige kerk: “Juist de kerk zou zo veilig moeten zijn dat iedereen er graag bij wil horen, er getroost kan worden en kan groeien.“
Lees en beluister het interview op Groot Nieuws Radio.

Lees verder »

Toerustingsdag 2019

Op zaterdag 2 november 2019 organiseert het Meldpunt Misbruik een toerustingsdag voor vertrouwenspersonen. Het thema is dit jaar: ‘De kerk een veilige plaats.’ Tijd: 10.00 tot 15.30 uur, vanaf 9.15 uur inloop. Locatie: Johannes Fontanuscollege, Wethouder Rebellaan 135, 3771 KA Barneveld. Aanmelden via het aanmeldformulier.

Lees hier meer over de Toerustingsdag

Lees verder »

Jaarverslag 2018

Enkele aandachtspunten uit het jaarverslag 2018

  • het aantal meldingen en adviesvragen daalde ten opzichte van 2017;
  • het aantal vertrouwenspersonen in de kerken is opnieuw sterk gestegen;
  • samenwerking tussen vier kerkelijke meldpunten heeft geresulteerd in de lancering van de website www.eenveiligekerk.nl.

Lees verder »

Uitwisselingsconferentie ‘De kerk, een veilige plek’

In 2014 ondertekenden meer dan 25 kerken en kerkgenootschappen de verklaring ‘De kerk, een veilige plek’. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Op vrijdag 24 mei in Amersfoort vindt een uitwisselingsconferentie plaats tussen deze kerken, waarbij de evaluatie van het tot dusver ontwikkelde beleid centraal staat. Ook vindt een presentatie plaats van het stappenplan dat de vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik ontwikkelden. Dit stappenplan is te vinden op www.eenveiligekerk.nl. Deze uitwisselingsconferentie is een initiatief van de Raad van Kerken.

Lees verder »

Seksueel misbruik in religieuze organisaties

Het Tijdschrift voor Conflicthantering heeft in haar laatste nummer aandacht besteed aan seksueel misbruik in religieuze organisaties. Binnen religieuze organisaties lijkt er meer risico te bestaan op ontkenning van misstanden.

Lees verder »

Preventieplan 'Een Veilige Kerk'

De kerk dient een veilige plaats te zijn voor iedereen. Met het nieuwe preventieplan Een Veilige Kerk kan elke gemeente werken aan veiligheid. Dit compacte stappenplan bestaat uit zes stappen met bij elke stap functionele en doelgerichte werkvormen en documenten.

Lees verder »

Seminar Vertrouwenspersoon en preventiebeleid in de kerk

Misbruik in de kerk; de media staan er de afgelopen maanden vol mee. Hoe voorkomen we het en hoe heeft u als bestuurder dit geregeld in uw kerk? Dit seminar wordt georganiseerd door kerkacademie op donderdag 22 november van 18:30 tot 21:30 u in Amersfoort. Hier vindt u meer informatie.

Lees verder »

Wat moet de kerk doen tegen seksueel misbruik?

Het actualiteitenprogramma ‘Uitgelicht’ van Family7 belicht de vraag: Welke stappen moet je nemen bij seksueel misbruik in jouw kerk of gemeente? Frank Bosman en Ineke van Dongen zijn te gast. Je kunt de uitzending hier bekijken.

Lees verder »

Toerustingsdag 2018 ‘Een kijkje achter de schermen’

Rondom het onderwerp seksueel misbruik zijn veel organisaties actief: politie, justitie, Advies en Meldpunt Veilig Thuis, organisaties voor dadertherapie. Op deze toerustingsdag geven we jullie in diverse workshops een kijkje achter de schermen.

Lees verder »

Jaarverslag 2017

Het aantal meldingen en adviesvragen bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties is in 2017 met 25% gestegen. U leest dit in het Jaarverslag 2017.

Lees verder »

Nieuw aanbod training vertrouwenspersonen

Met de training voor vertrouwenspersonen kan je goed voorbereid aan je taak als vertrouwenspersoon beginnen. Dit najaar wordt de training op vijf locaties gegeven. Meer info vind je hier.

Lees verder »

„Boodschap #MeToo-campagne voor mannen: Let op jezelf!”

Ongewenste intimiteiten, seksistische opmerkingen, verkrachting. Menige vrouw kan erover meepraten, ook in christelijke kring. Welke lessen kunnen christenmannen trekken uit de stroom aan #MeToo-verhalen? Het Reformatorisch Dagblad geeft er aandacht aan.

Lees verder »

Cursus Interne Vertrouwenspersonen 2018

De cursus voor vertrouwenspersonen wordt in het voorjaar 2018 gegeven op drie locaties, te weten Assen, Ermelo en Capelle aan den IJssel. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Lees verder »

Me Too

Met de hashtag #MeToo delen duizenden Nederlandse vrouwen hun ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie op sociale media. We juichen het toe, elk initiatief dat zich richt tegen misbruik is welkom.

Lees verder »

Boek voor omstanders misbruik

Een belangrijk boek voor omstanders bij seksueel misbruik: ‘Wat wij kunnen doen’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgeverij Boekencentrum. Het is een praktisch boek met handvatten voor situaties van misbruik in gezinnen, scholen en kerken.

Lees verder »

Jaarverslag 2016

De cijfers in het jaarverslag 2016 laten een forse stijging zien. In totaal heeft het Meldpunt in 2016 in 79 situaties advies en begeleiding gegeven.

Lees verder »

Meldpunt Misbruik op synode GKv

Op vrijdag 10 maart bezocht het Meldpunt de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In haar inleiding verzocht het Meldpunt met klem meer ruimte te geven aan slachtoffers.

Lees verder »