De kerk een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Mail of bel ons:

mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

mobiel: 06 81080117 (ma-vr van 10-13)

of (anoniem) via onderstaand meldformulier.

Het is ook mogelijk om een belafspraak in te plannen. Hiervoor kan je een mail sturen naar vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl. Geef daarbij aan welke tijden voor jou prettig zijn, dan kijken we samen naar een goed moment.

Jaarverslag 2023

Klik hier voor het jaarverslag 2023. Lees over een gegroeid aantal meldingen, en een schokkende hoeveelheid meldingen en adviesvragen over minderjarigen.

Lees verder »

Aanmelden toerustingsdag 2024

Vanaf vandaag kun je je aanmelden voor de toerustingsdag 2024! Deze dag vindt plaats op 9 november 2024.

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Lees verder »

Folders

Er worden met grote regelmaat folders besteld van het Meldpunt Misbruik. Dit heeft ertoe geleid dat de folders op dit moment even niet beschikbaar zijn! We zorgen zo snel mogelijk voor nieuwe folders!

Flyers en posters zijn nog wel beschikbaar!

Lees verder »

Nieuwe Vertrouwenspersoon!

Het Meldpunt is dankbaar een nieuwe vertrouwenspersoon te mogen verwelkomen: Caroline van der Wiel. Zij zal de komende periode ingewerkt worden en haar taken als vertrouwenspersoon oppakken.

Lees verder »

Jaarverslag 2022

In 2022 steeg het aantal meldingen van seksueel misbruik waar een kerkelijk functionaris bij betrokken was. Ook het aantal signalen en adviesvragen is gestegen. Download hier het jaarverslag van het Meldpunt Misbruik.

Lees verder »

Onderzoek 'Hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties'

Het Verweij Jonker Instituut deed onderzoek naar laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook geloofsgemeenschappen werden in dit onderzoek meegenomen. Welke factoren werken drempelverhogend om hulp te zoeken? Wat welke juist drempelverlagend? Lees hier het eindrapport van dit onderzoek.

Lees verder »

Impactoverzicht Mariëtte Hamer

Er speelt veel in onze samenleving rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wekelijks zien we nieuwe voorbeelden in de media, die veel losmaken. Er is steun voor de mensen die zich uitspreken, maar ook angst, onzekerheid en onbegrip. Lees het impactoverzicht van regeringscommissaris Mariëtte Hamer.   

Lees verder »

Blij met aandacht voor machtsmisbruik

Het ND besteedt aandacht aan het onderwerp machtsmisbruik in de kerk (zie o.a. ND 28 november en de podcast Dick en Daniël geloven het wel). Wij als leden van de Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (actief in de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) zijn blij met deze aandacht. Niet voor niets staat het onderwerp machtsmisbruik op de agenda van de kerken. Op ons verzoek heeft de generale synode/landelijke vergadering van 2020 onze commissie de opdracht gegeven na te denken over machtsmisbruik in de kerk en eventueel met voorstellen te komen. We werken eraan om de volgende synode met concrete voorstellen te dienen. Die voorstellen zijn o.a. verbetering van mogelijkheden om machtsmisbruik te melden en een zorgvuldige behandeling van klachten over machtsmisbruik. 

Edgar Kramer, Nieuwleusen 

Dinsdag 6 december 2022 

Lees verder »

Machtsmisbruik in de kerk

Spelen machtssystemen ook een rol in de kerk? Hoe herken je die en hoe voorkom je deze vorm van machtsmisbruik in de kerk? Beluister hier de podcast van het Nederlands Dagblad over dit onderwerp.

Lees verder »

Macht en onmacht bij seksueel misbruik

Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen op 5 november 2022.

Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Recente onthullingen van seksueel misbruik maken dit opnieuw duidelijk. Spelen deze machtssystemen ook een rol in de kerk? Hoe herken je die en hoe voorkom je deze vorm van machtsmisbruik in de kerk?
Seksueel misbruik in kerkelijke context zet ons stil bij de risico’s van misbruik van macht van kerkelijke functies, Bijbelteksten en gebed. Een terugblik op de Toerustingsdag 5 november 2022.

Lees verder »

Vertrouwenspersoon op de kerkvloer

Veel kerken hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Maar wat betekent die functie nu in de praktijk van het gemeenteleven? In het artikel dat eerder verscheen in het Ambtelijk Contact kan je daar meer over lezen.

Lees verder »

Veelgestelde vragen over de VOG

Onderdeel van het Stappenplan Een veilige kerk is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de kerk. Voor kerken is dat een redelijk nieuwe procedure en een vrij onbekend terrein. Een overzicht van veelgestelde vragen en hun antwoorden lees je op de pagina Stappenplan Een Veilige kerk.

Lees verder »

Gezonde aanspreekcultuur

In een omgeving waarin we werken met kwetsbare personen is het belangrijk een open houding naar elkaar te creëren. Dan ontstaat een cultuur waarin we elkaar aan durven spreken op ongewenst gedrag. 

Er zijn echter omstandigheden die een gezonde aanspreekcultuur in de weg staan…

Lees verder »

VOG’s aanvragen voelt nog onwennig voor kerken

In het Nederlands Dagblad van zaterdag 23 oktober j.l. verscheen een dubbelinterview met het Steunpunt Kerkenwerk en het Meldpunt Misbruik. Lees verder

Lees verder »

Veilige kerkcrèche

We kunnen weer naar de kerk, dank God! Prachtig om elkaar jong en oud weer te ontmoeten. Goede afspraken rondom veiligheid in de kerk blijven belangrijk. Veiligheid in de kerk voor iedereen, maar zeker ook voor de allerkleinsten. We geven zeven tips voor een veilige kerkcrèche.

Lees verder »

Veiligekerk.nl vergroot slagkracht tegen seksueel misbruik in de kerk

Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties lanceren vandaag het online platform Veiligekerk.nl. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Coördinator Ineke van Dongen: ‘Uniek aan dit project is de samenwerking van uiteenlopende christelijke organisaties. De meldpunten opereren niet langer alleen. Dat is heel krachtig.’ Lees verder

Lees verder »

Verklaring Omtrent Gedrag VOG

Het Meldpunt adviseert de kerken om voor elke vrijwilliger een VOG aan te vragen. Voor vrijwilligers in de kerk kan die in de meeste gevallen gratis worden aangevraagd. Op de website www.gratisvog.nl lees je onder welke voorwaarden en op welke manier de VOG voor kerken aangevraagd kan worden.

Lees verder »

Aandacht voor gezinnen

In deze bijzondere en intensieve tijd waarin scholen, kerken, sportclubs en andere voorzieningen gesloten zijn, komt er heel wat op het bordje van onze gezinnen te liggen. Respect voor alle gezinnen!  Gezinnen kunnen door deze situatie ook onder druk komen te staan. Lees hier meer

Lees verder »

Hannelore, het meisje uit de sekte

Bij Uitgeverij Achtbaan is een indrukwekkend boek verschenen over  misbruik in de sekte Gemeente Gods van Sipke Vrieswijk een wereld van manipulatie en macht. Hannelore zat vijftien jaar vast in de sekte totdat zij als tiener werd bevrijd.  Vanaf het moment van haar bevrijding moest zij opnieuw leren leven, weer Hannelore worden in een vrije wereld.

Lees hier haar interview in het Reformatorisch Dagblad.

Lees verder »

Kerk wees open over misbruik

Kerken hoeven externe inmenging rond misbruikonderzoek niet te schuwen. In het Reformatorisch Dagblad neemt de hoofdredactie stelling in rondom een voor sommige kerken gevoelig onderwerp: onderzoek naar misbruik in de kerk door externe deskundigen.

Lees verder »

Groot Nieuws Radio interviewt gemeentebegeleider

Bij Groot Nieuws Radio is de gemeentebegeleider Bert Houwen aangeschoven. In het interview bij Jorieke spreken ze openhartig door over de gevolgen van seksueel misbruik voor slachtoffers en gemeente. Bert Houwen: “Bij een melding kiezen we expliciet voor het slachtoffer.” Samen benadrukken ze het belang van een veilige kerk: “Juist de kerk zou zo veilig moeten zijn dat iedereen er graag bij wil horen, er getroost kan worden en kan groeien.“
Lees en beluister het interview op Groot Nieuws Radio.

Lees verder »

Seksueel misbruik in religieuze organisaties

Het Tijdschrift voor Conflicthantering heeft in haar laatste nummer aandacht besteed aan seksueel misbruik in religieuze organisaties. Binnen religieuze organisaties lijkt er meer risico te bestaan op ontkenning van misstanden.

Lees verder »

Preventieplan 'Een Veilige Kerk'

De kerk dient een veilige plaats te zijn voor iedereen. Met het nieuwe preventieplan Een Veilige Kerk kan elke gemeente werken aan veiligheid. Dit compacte stappenplan bestaat uit zes stappen met bij elke stap functionele en doelgerichte werkvormen en documenten.

Lees verder »

Wat moet de kerk doen tegen seksueel misbruik?

Het actualiteitenprogramma ‘Uitgelicht’ van Family7 belicht de vraag: Welke stappen moet je nemen bij seksueel misbruik in jouw kerk of gemeente? Frank Bosman en Ineke van Dongen zijn te gast. Je kunt de uitzending hier bekijken.

Lees verder »

Nieuw aanbod training vertrouwenspersonen

Met de training voor vertrouwenspersonen kan je goed voorbereid aan je taak als vertrouwenspersoon beginnen. Dit najaar wordt de training op vijf locaties gegeven. Meer info vind je hier.

Lees verder »

„Boodschap #MeToo-campagne voor mannen: Let op jezelf!”

Ongewenste intimiteiten, seksistische opmerkingen, verkrachting. Menige vrouw kan erover meepraten, ook in christelijke kring. Welke lessen kunnen christenmannen trekken uit de stroom aan #MeToo-verhalen? Het Reformatorisch Dagblad geeft er aandacht aan.

Lees verder »

Boek voor omstanders misbruik

Een belangrijk boek voor omstanders bij seksueel misbruik: ‘Wat wij kunnen doen’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgeverij Boekencentrum. Het is een praktisch boek met handvatten voor situaties van misbruik in gezinnen, scholen en kerken.

Lees verder »