Aan de slag

Voor de interne vertrouwenspersoon (IVP) ligt het aandachtsgebied op twee terreinen: Je bent het eerste aanspreekpunt van mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken. Daarnaast is het de taak van de IVP om activiteiten te stimuleren en te ontwikkelen op het gebied van preventie van seksueel misbruik.
Voor beide terreinen geldt dat kennis van zaken van groot belang is. Het Meldpunt geeft trainingen voor vertrouwenspersonen en adviseert hen die te volgen om goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan.

Taken vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon heb je een aantal taken, maar evengoed een aantal ‘niet taken’.

Hoofdtaken van een vertrouwenspersoon:

  • Opvang en begeleiding slachtoffer
  • Adviseren
  • Signaleren
  • Informeren
  • Voorlichting en preventie

Welke taken heeft een vertrouwenspersoon niet?
De vertrouwenspersoon:

  • doet niet aan waarheidsvinding,
  • lost de problemen niet op,
  • is geen mediator, therapeut of pastoraal werker,
  • is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Routekaart

Wanneer je als vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld door een gemeentelid zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen. De juiste weg hangt vaak af van de manier waarop informatie bij jou binnenkomt. Op de routekaart vind je welke stappen je als vertrouwenspersoon als eerste moet zetten. Bij twijfel zijn wij altijd bereid met je mee te denken en je hierin te adviseren.

Protocol

Voor de kerkenraden van de CGK, NGK, vGKN en DGK(h) is het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik beschikbaar.
Voor de kerkenraden van de HHK is het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik beschikbaar.

Stappenplan Een veilige kerk

Met het Stappenplan Een veilige kerk kan je werken aan veiligheid. Het is een compact stappenplan bestaande uit zes stappen met bij elke stap functionele en doelgerichte werkvormen en documenten. Je kunt als vertrouwenspersoon een centrale rol spelen bij het uitvoeren van dit stappenplan. Hier vind je meer informatie en kan je het Stappenplan downloaden.

Communicatieplan

Naast het stappenplan ‘Een veilige kerk’ kan je gebruik maken van Communicatieplan. Dit communicatieplan kan je gebruiken om met de diverse preventie activiteiten aan de slag te gaan. Met dit werkdocument kan je je functie van vertrouwenspersoon meer handen en voeten geven. Want, alleen als iedereen zich verantwoordelijk weet voor de veiligheid in de kerk, kan veiligheid toenemen.