Profielschets en instructie

Profielschets

Wat heb je nodig als interne vertrouwenspersoon? Naast een levend geloof in Christus en betrokkenheid op het onderwerp heb je een aantal basisvaardigheden nodig. We hebben een profielschets opgesteld. Dit kan de kerkenraad helpen bij het zoeken naar een geschikte kandidaat en de vertrouwenspersoon bij het beantwoorden van de vraag of de functie bij haar / hem past.

Instructie

Het is belangrijk om goede afspraken te maken bij de aanstelling van vertrouwenspersonen. Het Meldpunt heeft een voorbeeld instructie interne vertrouwenspersoon geschreven die kerken kunnen gebruiken als zij vertrouwenspersonen benoemen. Het is belangrijk dat de vertrouwenspersoon dit document samen met de kerkenraad bespreekt voordat het document getekend wordt.