Jaarverslag 2017

Stijgend aantal meldingen en adviesvragen

De maatschappelijke discussie over misbruik en grensoverschrijdend gedrag, die zijn startpunt vond in de #Metoo heeft ook effect op het aantal meldingen en adviesvragen bij het Meldpunt Misbruik. In 2017 steeg het aantal meldingen en adviesvragen ten opzichte van 2016 van 81 naar 101, dat is een toename van 25%.
Dit is te lezen in het Jaarverslag 2017.

Opmerkelijk is de stijging van het aantal adviesvragen van kerken rondom nazorg en herstel. Dader en slachtoffer bevinden zich vaak in dezelfde kerkelijke gemeente. Dit stelt kerkenraden voor bijzondere dilemma’s die ingewikkeld kunnen zijn. Het daderbeleid krijgt meer aandacht en in het als vanzelfsprekend accepteren dat slachtoffers de kerk via de achterdeur verlaten lijkt een kentering te komen.

Toenemende aandacht voor preventie

De media aandacht voor misbruik situaties in de kerk heeft kerken ook meer alert gemaakt. De aandacht voor preventie nam hierdoor toe, het aantal vertrouwenspersonen groeide in 2017 van 357 naar 462 personen die in de kerken een aanstelling hebben gekregen. Kerken en vertrouwenspersonen hechten waarde aan toerusting. Ruim 100 vertrouwenspersonen hebben bij het Meldpunt Misbruik de cursus voor vertrouwenspersonen gevolgd.

Toekomstplannen

Ook in de toekomst zal het Meldpunt Misbruik aandacht blijven vragen voor de kerk als een veilige plaats. Vertrouwenspersonen nemen daar een belangrijke rol in. Het Meldpunt juicht de ontwikkelingen rondom openheid in de kerken toe. Er zijn kerken die in preken en themadiensten het onderwerp ‘een veilige kerk’ aandacht geven. Het Meldpunt stimuleert kerken het materiaal via de website beschikbaar te stellen aan belangstellenden.